Si te kalosh nga SIM 1 te SIM 2 Samsung

Si te kalosh nga SIM 1 te SIM 2 Samsung

Ne kete udhezues do te shpjegojme se si te kalosh nga SIM 1 te SIM 2 ne Samsung. Kjo eshte nje procedure qe mund t’ju nevoitet ne rastet kur keni nje telefon Samsung me dy skeda SIM (dy numra telefoni) dhe deshironi qe te vendosni SIM 2 si skeden e paracaktuar per internetin etj.

Me poshte do ju tregojme gjithashtu se si t’i caktoni një SIM një funksioni specifik (prsh telefonatat) dhe cilësime të tjera që mund t’ju ndihmojnë të kuptoni nëse SIM që përdorni po funksionon siç duhet. Per detajet vazhdoni lexoni me tej.

Permbajtja

Si te kalosh nga SIM 1 te SIM 2 ne Samsung

Si te kalosh nga SIM 1 te SIM 2 Samsung

Perpara se te shpjegojme se si te kalosh nga SIM 1 te SIM 2 ne Samsung, po ju bejme nje sqarim: pajisja që po përdorim si referencë për të shkruar këtë udhëzues është përditësuar në versionin 12 të Android dhe është e pajisur me One UI 4.1. Nëse versioni i sistemit operativ që përdorni në telefonin tuaj inteligjent është i ndryshëm, mund të vëreni disa ndryshime të vogla në mënyrën se si janë strukturuar menutë e sistemit ose artikujt e këtij të fundit. Në çdo rast këto janë gjëra të vogla dhe me nje kerkim te shkurter do te gjeni artikujt e duhur.

Fillimisht fikni telefonin inteligjent dhe sigurohuni që skedat SIM të jenë futur saktë në vendin e tyre (ne vendin qe hapet me çelësin metalik të dhënë në kutinë e telefonit) që ndodhet në anë ose në fund të pajisjes.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Pasi të bëhet kjo, ndizni telefonin dhe shkoni te cilësimet/iImpostazioni e Android duke shtypur ikonën e ingranazhit që mund ta gjeni në menunë e zonës së njoftimeve, në ekranin bazë ose në menenë e aplikacioneve. Në këtë pikë, klikoni në artikullin Lidhjet/Connessioni dhe nga këtu, zgjidhni artikullin e menaxhimit të skedes SIM/Gestione schede SIM.

Në ekranin para jush, në krye do t’ju shfaqen informacionet e dy skedave SIM në përdorim (me emrinoperatorit dhe numrin e telefonit). Për të çaktivizuar skeden SIM që nuk dëshironi të përdorni më (p.sh. SIM 1) thjesht shtypni çelësin që ndodhet pranë artikullit që lidhet me skeden SIM të lartpërmendur. Më pas shtypni butonin OK për të konfirmuar.

Tani aktivizoni skeden tjetër SIM duke shtypur çelësin që ndodhet pranë emrit të saj dhe konfirmoni përsëri duke shtypur butonin OK.

Në këtë mënyrë do të keni çaktivizuar skeden SIM që keni përdorur dhe do të keni aktivizuar tjetrën dhe për rrjedhojë, kjo e fundit do të përdoret për të gjitha funksionet e komunikimit (p.sh. telefonatat, SMS, MMS, interneti, etj). 

Si te kalosh nga SIM 1 te SIM 2 Samsung

Siç u përmend në fillim të udhezuesit, kur të dyja skedat SIM të përdorura janë aktive, mund të zgjidhni njeren si te paracaktuar për thirrjet dhe mesazhet. Për ta bërë këtë, në menunë menaxhimi i skedave SIM/Gestione schede SIM të përmendur më sipër, shtypni artikullin Telefonatat/Chiamate dhe nga lista e propozuar, zgjidhni artikullin SIM 1 ose artikullin SIM 2 (ose zgjidhni artikullin Pyet gjithmonë/Chiedi sempre).

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Përndryshe, hapni menunë e zonës së njoftimeve, rrëshqitni gishtin shpejt nga pjesa e sipërme e ekranit poshtë dhe nga këtu, trokitni lehtë mbi kutinë Telefonatat/Chiamate.

Më pas zgjidhni skeden SIM që do të përdorni për këtë funksion nga lista, më pas shtypni artikullin SMS dhe zgjidhni skeden SIM që do të përdorni në këtë rast nga lista (mund të përdorni të njëjtën të treguar më lart).

Si te kalosh nga SIM 1 te SIM 2 Samsung

Shenim: nëse menuja Cilësimet/Impostazioni të sistemit të pajisjes tuaj është e strukturuar ndryshe nga ajo e raportuar më sipër dhe për këtë arsye keni pasur vështirësi në zbatimin e udhëzimeve të mia, hapni Cilësimet/Impostazioni siç tregohet më sipër, shtypni butonin e xhamit zmadhues që ndodhet në krye dhe më pas shkruani sim në fushën e kerkimit.

Do t’ju shfaqen rezultate që lidhen drejtpërdrejt me cilësimet që kërkoni. Shtypini me radhe derisa te gjeni cilesimet e duhura.

Cilesime te tjera per skeden SIM ne Samsung

Tani që kemi parë se si te kalosh nga SIM 1 te SIM 2 ne Samsung mund të kalojmë në një teme tjetër. Smartphone juaj përfshin ne fakt funksione të tjera të dobishme në lidhje me skeden SIM.

Për shembull, mund të vendosni skeden SIM në të cilën do të përcillen të gjitha telefonatat që merrni. Për ta bërë këtë, hapni sërish Cilësimet/Impostazioni e Android, shkoni te Lidhjet/Connessioni > Menaxhimi i skedes SIM/Gestione schede SIM > Cilësimet e tjera të skedes SIM/Altre impostazioni scheda SIM.

Tani shtypni Dual SIM gjithmonë aktive/Dual SIM sempre attiva, më pas (nëse është e nevojshme) shkruani në fushat përkatëse numrat e telefonit të lidhur me skedat SIM që përdorni dhe trokitni lehtë mbi fjalën Avanti që ndodhet poshtë djathtas. Më pas zgjidhni cilësimin që preferoni nga lista, për shembull Transferoni thirrjet vetëm nga SIM 1 në SIM 1/Inoltra chiamate solo da SIM 1 a SIM 1, dhe në fund prekni butonin U krye/Fatto që shihni më poshtë.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Përveç kësaj, mund të shikoni edhe disa informacione mbi statusin e skedave SIM që përdorni. Për ta bërë këtë, kthehuni te ekrani bazë Cilësimet/Impostazioni dhe prej andej, shkoni te Informazioni sul telefono > Informazioni sullo stato > Stato scheda SIM.

Në këtë ekran të fundit mund të shikoni të gjithë informacionin në lidhje me skedat që përdorni (p.sh. emrin e operatoritstatusin e rrjetit të të dhënavefuqinë e sinjalit të shprehur në dBm etj). Për të kaluar nga informacioni i një SIM në tjetrin, thjesht shtypni artikujt përkatës në fund (SIM 1 dhe SIM 2).

Si përfundim, dëshiroj të theksoj se falë aplikacionit Samsung Phone të parainstaluar në pajisjen tuaj, është e mundur të kopjoni kontaktet nga një SIM në tjetrën falë opsionit Menaxho kontaktet/Gestisci contatti.