Si te ruash numrat ne skeden SIM

Si te ruash numrat ne skeden SIM

Ne kete udhezues do te shpjegojme se si te ruash numrat ne skeden SIM. Kjo procedure mund te jete e nevojshme nese deshironi te kaloni numrat ne nje telefon tjeter ose dhe thjeshte per siguri nese ju fshihen nga telefoni.

Android ofron një funksion që ju lejon të zgjidhni numrat/kontaktet nga rubrika dhe t’i eksportoni ato në skeden SIM. Nuk ka nevojë të instaloni aplikacione shtese. Megjithatë, për iPhone, situata është e ndryshme sepse nuk lejon eksportimin e drejtpërdrejtë të numrave në skeden SIM. Megjithatë, duke eksportuar rubriken nëpërmjet aplikacioneve të disponueshme në App Store dhe duke e kopjuar atë në një telefon Android, është e mundur të kopjoni numrat nga iPhone në një skede SIM.

Permbajtja

Si te ruash numrat ne skeden SIM: Android

Si te ruash numrat ne skeden SIM

Nëse keni një smartphone Android, kopjimi i kontakteve/numrave në skeden SIM është një operacion mjaft i thjeshtë. 

Shënim: Procedurat e treguara mund të ndryshojnë në varësi të modelit specifik të telefonit që zotëroni. Megjithatë, në parim ato duhet të jenë shumë të ngjashme me ato që do ju përshkruajme. Për këtë arsye edhe në rastin e ndonjë menuje me një emër tjetër ose ndonjë variacion tjetër të vogël, do të jeni në gjendje të lëvizni në mënyrë të përkryer kontaktet tuaja nga telefoni në skeden SIM.

Si te ruash numrat ne skeden SIM: Samsung

Si te ruash numrat ne skeden SIM

Nëse dëshironi t’i ruani kontaktet tuaja në skeden SIM dhe keni një smartphone Samsung, gjëja e parë që duhet të bëni është të kërkoni për aplikacionin Rubrika (aty ku gjenden lista me te gjithe numrat e telefonit te regjistruar) dhe ta hapni atë. Tani që keni hyrë në ekranin kryesor të rubrikes, shtypni ikonën e tre pikave vertikale lart djathtas dhe trokitni lehtë mbi artikullin Cilësimet/Impostazioni në menunë që shfaqet.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Nga këtu, shtypni artikullin Importa/Esporta contatti, i cili duhet të jetë i pari në listë. Më pas, zgjidhni artikullin Eksporto Kontaktet/Esporta Contatti dhe trokitni lehtë mbi butonin Eksporto/Esporta.

Mesazhi i ri në ekran ju pyet nëse dëshironi të eksportoni kontaktet në memorien e pajisjes ose në skeden SIM. Në rastin tuaj, zgjedhja bie në opsionin e dytë. Më pas zgjidhni artikullin e skedes SIM dhe prekni OK, jo përpara se të lexoni lajmërimin me të cilin sistemi ju paralajmëron se disa informacione kontakti mund të humbasin.

Në ekranin e ri që shfaqet, telefoni inteligjent do t’ju lejojë të zgjidhni se cilat kontakte dëshironi të ruani në skeden SIM. Nëse zgjidhni t’i ruani të gjitha, trokitni lehtë mbi ikonën rrethore (Të gjitha/Tutti). Në vend të kësaj, nëse për ndonjë arsye nuk dëshironi të ruani një numër në skeden SIM, hiqni shenjën nga ikona rrethore e vendosur pranë çdo kontakti/numri, pasi t’i keni zgjedhur të gjithë më parë.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Përkundrazi, nëse zgjidhni të transferoni vetëm disa kontakte në skeden SIM, trokitni lehtë mbi ikonën rrethore pranë numrit të zgjedhur dhe shtypni artikullin U krye/Fatto/Done, që ndodhet lart djathtas.

Pasi të keni përfunduar, do të ktheheni përsëri në ekranin Importa/Esporta Contatti. Nëse keni harruar një kontakt të rëndësishëm ose dëshironi të shtoni më shumë numra telefoni, mund të shtypni përsëri butonin Export/Esporta dhe të përsërisni të gjithë procedurën. Vetëm mos harroni të zgjidhni artikullin Scheda SIM kur në ekran shfaqet paralajmërimi Eksporto kontaktet në/Esporta contatti in

Si te ruash numrat ne skeden SIM: Xiaomi

Si te ruash numrat ne skeden SIM

Nëse keni një telefon inteligjent Xiaomi dhe dëshironi të ruani të gjitha kontaktet tuaja drejtpërdrejt në skeden SIM, mund të vazhdoni në këtë mënyrë: së pari, shtypni ikonën Kontaktet/Contatti, më pas shtypni tre vijat horizontale në fund djathtas dhe nga menuja që shihni të hapur, trokitni lehtë mbi artikullin Menaxhimi i Kontaktit/Gestione dei contatti.

Pasi të bëhet kjo, në ekranin e ri që shihni të hapur, shtypni opsionin Importo/Exporto kontaktet; Importazione/esportazione dei contatti dhe më pas trokitni lehtë mbi artikullin Export to SIM/Esporta su SIM. Më pas nëse ju kërkohet, zgjidhni nga cili vend do t’i eksportoni ato (TelefoniLlogaria e Google, et.). Në këtë mënyrë, brenda pak sekondash, numrat e ruajtur në rubrike do të jenë të pranishëm direkt në skeden SIM.

Si te ruash numrat ne skeden SIM: HUAWEI

Si te ruash numrat ne skeden SIM

Tani le te shikojme se si te ruash numrat ne skeden SIM ne telefonat HUAWEI. Hapat që duhet të ndiqni janë si më poshtë: nga ekrani kryesor i pajisjes suaj, trokitni lehtë mbi ikonën Kontaktet/Contatti, më pas në ekranin e ri të hapur (ku është lista e numrave të ruajtur në rubrike) shtypni ikonën e tre pikave vertikale, të vendosura lart djathtas.

Nga menuja që shihni të hapur, zgjidhni opsionet Cilësimet > Import/Eksport; Impostazioni > Importa/Esporta dhe në ekranin shtesë që hapet, trokitni lehtë mbi formulimin Eksporto në skeden SIM/Esporta in scheda SIM. Më pas, në ekranin tjetër, zgjidhni të gjithë numrat që dëshironi të zhvendosni në SIM duke vendosur një shenjë duke trokitur mbi emrin përkatës ose duke përdorur butonin Zgjidh të gjithë/Seleziona tutto për të zgjedhur automatikisht të gjitha kontaktet e pranishme.

Në këtë pikë, shtypni ikonën Eksporto/Esporta, që ndodhet në fund, dhe zgjidhni artikullin Telefon në panelin e quajtur Eksporto kontaktet nga/Esporta i contatti da (ose mund të vendosni t’i eksportoni ato edhe nga vende të tjera, për shembull, me llogarinë Google). Duke bërë këtë, ju po i tregoni telefonit qe të eksportojë kontaktet si skedar vCard (VCF) duke i marrë ato nga telefoni dhe duke i zhvendosur në vende të tjera ruajtëse.

Më pas prekni butonin Eksporto/Esporta dhe në mesazhin paralajmërues në lidhje me kushtet e transferimit të kontakteve, shtypni butonin Vazhdo/Continua. Në këtë mënyrë të gjithë numrat në rubrike që keni zgjedhur do të ruhen direkt në skeden SIM. 

Si te ruash numrat ne skedën SIM: OPPO

Si te ruash numrat ne skeden SIM

Në rastin e telefonave inteligjentë OPPO, mund të vazhdoni duke i ruajtur kontaktet në skeden SIM duke trokitur në ikonën e aplikacionit Kontaktet/Contatti, që gjendet në sirtarin e pajisjes tuaj. Pasi të bëhet kjo, shtypni ikonën e dy pikave lart djathtas dhe më pas prekni artikullin Cilësimet/Impostazioni nga menuja që shihni të hapur.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Në ekranin e ri që shihni, shtypni artikullin Importa/Esporta contatti dhe më pas prekni opsionin Esporta contatti su dispositivo di memoria dhe më pas, në panelin e vogël që shihni të shfaqet në ekran, vendosni shenjën e kontrollit pranë opsionit skeda SIM dhe në fund, shtypni butonin OK për të konfirmuar. Në këtë mënyrë kontaktet do të eksportohen direkt në skeden SIM.

Te ruash numrat ne skeden SIM nga iPhone

Si te ruash numrat ne skeden SIM

Nese keni nje iPhone dhe doni te dini se si te ruash numrat ne skeden SIM, duhet t’ju informojme se nuk është e mundur pasi telefonat e prodhuar nga Apple nuk kanë një veçori të brendshme që ju lejon të ruani numrat e telefonit në skeden SIM. E vetmja mundësi që ofron iPhone është të importoni kontaktet e SIM në pajisje (dhe si pasojë ne llogarite icloud të shtuara në këtë të fundit).

Për të kryer operacionin e kundërt, domethënë eksportimin e kontakteve nga iPhone në skeden SIM, së pari duhet t’i eksportoni në një skedar VCF dhe më pas t’i transferoni në një terminal Android. Pas importimit të kontakteve në Android, bëhet e mundur kopjimi i tyre në SIM siç shpjegohet në kapitujt e mëparshëm të këtij udhezuesi.

Eksportimi i numrave nga iPhone

Siç u përmend më parë, gjëja e parë që duhet bërë për të kopjuar kontaktet nga një iPhone në një skede SIM është të eksportoni rubriken e iPhone në formën e një skedari VCF. Për ta bërë këtë, ka disa aplikacione: ai që rekomandojme është My Contacts Backup, i cili mund të shkarkohet falas nga App Store, por ka një kufi prej 500 kontaktesh. Për të eliminuar këtë kufi, duhet të blini versionin me pagesë të aplikacionit, i cili kushton 1,99 euro.

Kur të jeni gati për të vepruar, shkarkoni My Contacts Backup, hapni aplikacionin dhe jepni leje për të hyrë në kontaktet tuaja duke shtypur butonin OK. Pasi të jetë bërë kjo, trokitni lehtë mbi ikonën e ingranazhit që ndodhet poshtë djathtas dhe në ekranin që hapet, zgjidhni artikullin Type dhe vendoseni në vCard, në mënyrë që të merrni një skedar të rubrikes në formatin VCF. Kur operacioni të ketë përfunduar, shtypni artikullin Fund/Fine lart djathtas (dy herë radhazi) dhe kthehuni në ekranin kryesor të aplikacionit dhe më pas shtypni butonin e gjelbër Backup.

Pasi të përfundojë procesi i rezervimit/backup të kontakteve, do të shfaqet butoni Email. Për të dërguar kopjen rezervë me email dhe për ta ngarkuar më pas në një smartphone Android, thjesht shtypni butonin në fjalë dhe shkruani adresën e emailit që dëshironi në fushën e marrësit. Kur të keni futur adresën e emailit, trokitni mbi artikullin Dërgo/Invia/Send.

Te transferosh numrat nga iPhone ne Android

Tani që keni përfunduar rezervimin/backup te kontakteve te rubrikes te iPhone dhe keni dërguar me email skedarin.vcf në ​​pajisjen tuaj Android, jeni gati të importoni kontaktet tuaja në Android. Procesi nuk është i komplikuar dhe kërkon shumë pak minuta për të përfunduar.

Para së gjithash, hapni emailin në telefonin tuaj Android dhe trokitni mbi emailin që përmban kopjen rezervë te rubrikes të iPhone, më pas shtypni ikonën e shigjetës poshtë (Shkarko/Download/Scarica) për të filluar shkarkimin e skedarit në formatin VCF ne paisje. Pasi të përfundojë shkarkimi, hapni rubriken e telefonit dhe shtypni ikonën me tre pika (Cilësimet/Impostazioni).

Në këtë pikë, zgjidhni artikullin Cilësimet/Impostazioni, më pas trokitni lehtë mbi artikullin Importo/Eksportoni kontaktet; Importa/Esporta contatti dhe zgjidhni butonin Import. Do të hapet një lajmerim, ku mund të zgjidhni nëse do të importoni kontakte nga memoria e brendshme ose skeda SD. Më pas prekni artikullin Memoria e pajisjes/Memoria dispositivo dhe më pas shtypni ne ikonën rrethore pranë file.vcf që synoni të përdorni për të importuar kontakte nga iPhone.

Kur të keni përfunduar zgjedhjen tuaj, shtypni artikullin U krye/Fatto/Done dhe prisni që operacioni të përfundojë. Keshtu sapo keni importuar kontaktet e ruajtura më parë në iPhone, në smartphone tuaj te ri Android. Tani që i keni të gjithë elementët e nevojshëm, mund t’i referoheni procedurës së parë në kapitullin e parë të udhezuesit për të kopjuar kontaktet në SIM. 

Te kopjosh numrat nga iPhone ne iPhone

Nëse dëshironi të eksportoni kontakte/numrat nga një iPhone në një iPhone tjetër, thjesht duhet të përdorni shërbimin iCloud. Së pari, hyni në aplikacionin Cilësimet/Impostazioni dhe trokitni lehtë mbi [Emri juaj] që ndodhet në krye të ekranit që është hapur. Do të hapet skeda Apple ID, nga ku mund të zgjidhni artikullin iCloud duke trokitur mbi opsionin e duhur.

Tani ju vetëm duhet të zhvendosni levën pranë artikullit Kontaktet në ON, në mënyrë që të aktivizoni sinkronizimin e rubrikes. Pasi të përfundojë operacioni, do të duhet të përsërisni të njëjtën procedurë në iPhone-in e ri, për sa kohë që përdorni të njëjtin Apple ID në iPhone tjetër. Në fund, prisni disa sekonda dhe më pas hapni rubriken, ku do të shihni kontaktet qe ndodheshin në iPhone-in e vjetër.