Si te aktivizosh hotspot

Si te aktivizosh hotspot

Hotspot, quajtur ndryshe Tethering, eshte menyra me e thjeshte per te shperndare nje lidhje interneti wireless per paisjet e tjera. Ne kete menyre telefoni juaj kthehet ne router/modem dhe duke aktivizuar wifi te paisjeve te tjera mund te lidheni me internetin si beni zakonisht kur perdorni lidhjen wifi. Tani e vetmja gje qe ju duhet, eshte nje oferte interneti ne numrin tuaj te telefonit celular. Me poshte do ju tregojme se si te aktivizosh hotspot ne telefonat android, iOS etj. Kjo eshte nje mundesi qe mund te shfrytezohet edhe ne tablet, nese ky i fundit eshte i paisur me nje numer telefoni qe permban nje oferte interneti. Per detajet lexoni me poshte.

Permbajtja

Informacioni paraprak

Si te aktivizosh hotspot

Përpara se të futemi në thelbin e çështjes dhe t’ju shpjegojmë në detaje se si te aktivizosh hotspot-in, duhet t’ju japim disa informacione. Përdorimi i funksionit të hotspot-it jepet pa pagesë dhe pa kufizime nga pothuajse të gjithë operatorët e telefonisë celulare por ka edhe perjashtime. Disa kompani parashikojnë një tarifë të veçantë ose aktivizimin e shërbimeve shtesë për t’i përdorur ato.

Duke pare kete, per te qene te sigurte, është të kontaktoni operatorin telefonik të skedes tuaj SIM, përpara se të filloni të përdorni hotspot, dhe të kërkoni sqarime të sakta në lidhje me çdo limit dhe kosto shtesë që mund të parashikojnë përdorimin e funksionalitetit. 

Përveç asaj që sapo është shkruar, mbani mend se për të përdorur funksionin hotspot duhet të keni aktivizuar lidhjen e internetit në pajisjen tuaj dhe duhet të keni konfiguruar saktë cilësimet e Internetit të së njëjtës.

Si te aktivizosh hotspot ne Android

Si te aktivizosh hotspot

Nese keni nje telefon android per të aktivizuar hotspot-in veproni si më poshtë. Ekziston nje menyre shume e shpejte per ta bere dhe nje pak me e gjate nga cilesimet. Per te aktivizuar hotspotin shume shpejt mjafton te hapni shiritin e njoftimeve te android duke prekur pjesen e siperme te ekranit dhe duke e terhequr poshte qe te shfaqen ikonat. Ne listen e ikonave klikoni mbi ate te quajtur hotspot dhe kaq.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Per te vepruar nga cilesimet: hyni në ekranin ku janë grupuar te gjitha aplikacionet, shtypni ikonën Cilësimet/Impostazioni/Settings (ajo me ingranazh) dhe zgjidhni Rete e internet ose Wireless e reti (varet sipas versionit te android). Ndryshe, mund te kerkoni hotspot ose tethering ne shiritin e kerkimit qe ndodhet siper ekranit qe hapet kur futeni te cilesimet (nepermjet ikones se ingranazhit), dhe shtypni opsionin qe ju shfaqet.

Pastaj shkoni në hotspot e tethering, pastaj klikoni ne hotspot wifi dhe ktheni ne ON (spostoni djathtas) leven e shfaqur. Nëse dëshironi, ndryshoni edhe emrin e rrjetit Wi-Fi dhe passwordin, thjesht zgjidhni artikullin Configura hotspot Wi-Fi nga menuja Android.

Nëse jeni duke përdorur një pajisje duke filluar nga Android 6.0 dhe me pas, hapat që duhen ndërmarrë janë paksa të ndryshëm nga ato që sapo janë parë. Më saktësisht, pasi të shkosh te seksioni Cilësimet e sistemit/Impostazioni, duhet të shkosh te Altro > Tethering/hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi dhe duhet të spostosh ne ON leven që shikon në pjesën e sipërme djathtas të ekranit që shfaqet.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Edhe në këtë rast, mund të ndryshoni vetitë e rrjetit të hotspot-it, si emrin dhe passwordin. Për ta bërë këtë, klikoni në artikullin Configura hotspot Wi-Fi. Nëse nga ana tjetër, dëshironi të vendosni një kohëmatës/timer, ne menyre qe te caktivizohet automatikisht në rast mosveprimi, shtypni artikullin Tieni attivo hotspot Wi-Fi.

Nëse preferoni, mund të përfitoni edhe nga hotspot-i nëpërmjet USB-së duke e lidhur fizikisht telefonin (ose tabletin) me kompjuterin tuaj. Në këtë rast, megjithatë, ju duhet të shkoni në Settings/Impostazioni> Rete e internet > Hotspot e Tethering dhe pastaj ju duhet të ktheni ne ON leven per USB tethering/condivisione USB.

Përveç kësaj, siç sapo tregova, funksioni i hotspot-it mund të shfrytëzohet edhe nëpërmjet Bluetooth-it, në pajisjet që e mbështesin atë dhe që e kanë këtë funksion aktiv dhe janë brenda rrezes së telefonit. Për të aktivizuar hotspot nëpërmjet Bluetooth, shkoni te Settings/Impostazioni> Rete e internet > Hotspot e Tethering dhe te kaloni ne ON leven tethering Bluetooth/Condivisione Bluetooth.

Nëse më pas nuk arrin të aktivizosh hotspot në pajisjen tënde Android ose interneti është shumë i ngadaltë, mund të përpiqesh ta përballosh këtë duke shkuar te Settings/Impostazioni > Rete e internet > Rete mobile dhe duke u siguruar që opsioni Lloji i rrjetit te preferuar/Tipo rete preferito është vendosur në 3G/4G.

Si te aktivizosh hotspot ne iOS

Si te aktivizosh hotspot

Neni keni një pajisje iOS dhe dëshironi të aktivizoni funksionin e hotspot-it, atehere mund ta beni shume lehte. Për ta bërë këtë, shkoni te Settings (ikona e ingranazhit), shtypni në Personal Hotspot/Hotspot personale dhe të ktheni ne ON leven qe gjeni ne korrispondence me Personal Hotspot/Hotspot personale.

Nëse më pas dëshironi të ndryshoni fjalëkalimin e Wi-Fi për rrjetin e krijuar nga pajisja juaj, shtypni artikullin e fjalëkalimit Wi-Fi/Password Wi-Fi në ekranin e hotspotit dhe shkruani passwordin që dëshironi të përdorni në formën që ju propozohet. Më pas shtypni artikullin Fine që ndodhet lart djathtas për të konfirmuar dhe zbatuar ndryshimet e bëra.

Nëse më pas shihni një paralajmërim që shfaqet në ekran që tregon faktin se Wi-Fi dhe Bluetooth nuk janë të aktivizuara, për ta korrigjuar atë, shtypni menjëherë butonin Aktivizo Wi-Fi dhe Bluetooth/Attiva Wi-Fi e Bluetooth.

Përveç, siç tregova më sipër, mund të aktivizoni edhe funksionin e hotspot nga qendra e kontrollit. Për ta bërë këtë, thirrni Qendrën e Kontrollit/Centro di Controllo duke rrëshqitur nga poshtë lart, shtypni fort simbolin Cellular Data dhe zgjidhni ikonën personal Hostpost (ajo me zinxhirin) nga menuja që shihni të shfaqet në mënyrë të tillë që ta bëni atë ngjyrë jeshile.

Shënim: Funksioni i sapopërmendur është i disponueshëm vetëm në iOS 11 dhe më pas.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Nese preferoni të përdorni hotspotin përmes USB dhe Bluetooth në vend të Wi-Fi, atehere aktivizoni funksionin Personal Hotspot siç sapo jua kam shpjeguar dhe lidhni iPhone (ose iPad) nëpërmjet USB ose Bluetooth me pajisjen në të cilën dëshironi të përdorni lidhjen me internetin. 

Nuk jeni në gjendje të aktivizoni hotspot-in në pajisjen tuaj ose është shumë i ngadalshëm shfletimi, atehere kthehuni te seksioni i Cilësimeve/Impostazioni të iOS, hapni artikullin Cellulare në ekranin që hapet dhe kontrolloni që opsioni i të dhënave celulare/dati cellulare të jetë vendosur në ON. Pastaj klikoni mbi opsionet e të dhënave celulare/Opzioni dati cellulare, zgjidhni Aktivizo 4G dhe sigurohuni që të jetë zgjedhur opsioni Voice and data/Voce e dati ose opsioni Data only/Solo data.

Si te aktivizosh hotspot ne Windows Mobile

Telefonat e pajisur me Windows Mobile ofrojnë gjithashtu mundësinë e ndarjes së internetit me pajisje të tjera nëpërmjet hotspot-it. Për të aktivizuar këtë funksion në telefonin tuaj celular bazuar në Microsoft, shkoni te cilësimet/impostazioni e telefonit (ikona e ingranazhit që ndodhet në ekranin home), zgjidhni artikullin internet condiviso nga ekrani që hapet dhe zhvendoseni levën në ON ne lidhje me opsionin Condivisione.

Nese dëshironi të ndryshoni emrin e rrjetit ose passwordin e tij të hyrjes, athere shtypni ikonën e lapsit në fund të ekranit. Nëse nga ana tjetër, dëshironi të përfitoni nga ndarja përmes Bluetooth në vend të Wi-Fi, zgjeroni menynë rënëse në qendër të ekranit dhe zgjidhni fjalën Bluetooth.

Si te aktivizosh hotspot ne kompjuter

Siç ishte parashikuar në fillim, funksioni hotspot mund të aktivizohet edhe në një kompjuter, duke përdorur kompjuterin për ti dhene internet paisjeve te tjera nëpërmjet Wi-Fi.

Përveç kësaj, hotspot në një kompjuter mund të përdoret gjithashtu për të zgjeruar një rrjet ekzistues wireless, duke përdorur kështu PC ose Mac si një lloj përsëritësi Wi-Fi.

Në të dyja rastet, për të përfituar nga funksionaliteti i hotspot-it, nuk është e nevojshme t’i drejtoheni përdorimit të mjeteve të palëve të treta. Mjafton te aktivizoni hotspot mobile duke e kerkuar ne shiritin e kerkimit poshte majtaz ose duke e aktivizuar direkt duke shtypur ikonen djathtas ores dhe pastaj duke klikuar ne opsionin hotspot mobile.