udhetime

Si funksionon Airbnb

Si funksionon Airbnb

Airbnb eshtë nje sherbim online që ju lejon të rezervoni shtepi dhe te publikoni lajmerime/oferta per shtepi qe deshironi te jepni me qera, per njerez te interesuar nga e gjithe bota. Ai eshte me i lire se hotelet dhe ju lejon te organizoni udhetimin tuaj sipas preferencave. Ne kete udhezues do te shpjegojme se si funksionon …

Si funksionon Airbnb Read More »