Si te programosh telekomanden universale

Si te programosh telekomanden universale

Nese keni blere nje telekomande universale me te cilen mund te komandoni ne te njejten kohe shume paisje te ndryshme, si televizorin dhe dixhitalin etj dhe nuk dini se si ta programoni, atehere ketu jeni ne vendin e duhur. Me poshte do te shpjegojme se si te programosh telekomanden universale, duke ju treguar detajet per marka te ndryshme telekomandash, deri edhe te telekomanda e portes. Per me shume, vazhdoni lexoni.

Permbajtja

Si te programosh telekomanden universale te televizorit

Si te programosh telekomanden universale

Nuk ka nje procedure unike se si te programosh telekomanden universale te televizorit, pasi çdo prodhues dhe çdo model përfshin shtypjen e butonave dhe përdorimin e sekuencave të ndryshme numerike. Megjithatë në përgjithësi, hapat që duhen ndërmarrë janë pothuajse gjithmonë të njëjta.

Para së gjithash, duhet të aktivizoni modalitetin e të mësuarit ne telekomandë, e cila është një gjendje e veçantë që lejon pajisjen të konfigurojë frekuencen e rrezeve infra të kuqe që do të përdoren për të kontrolluar saktë pajisjet e ndryshme.

Për të aktivizuar këtë modalitet, në përgjithësi është e nevojshme të shtypni dhe mbani shtypur një ose më shumë butona, derisa vetë LED i kontrollit të telekomandës të njoftojë suksesin e procedurës: përgjithësisht, në telekomandat që mund të konfigurohen për një pajisje të vetme, është e nevojshme të shtypni dhe mbani të shtypur butonat Power dhe Mute; në telekomandat shumë pajisje, shpesh është e nevojshme që fillimisht të shtypni butonin SET, derisa LED i statusit të ndizet me një dritë të qëndrueshme, dhe më pas shtypni butonin e zgjedhjes për pajisjen që do të kontrollohet (p.sh. TV 1SATVCR dhe kështu me radhë), pa lëshuar butonin e mëparshëm.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Pavarësisht nga rruga e ndjekur, nëse gjithçka shkoi mirë dhe telekomanda hyri në modalitetin e të mësuarit, LED-i i saj duhet të fillojë të pulsojë me shpejtësi; bëhet i mundur programimi i telekomandës për të kontrolluar një pajisje të caktuar duke përdorur metodën që i përshtatet më së miri modelit tuaj. Zakonisht ka tre zgjedhje në dispozicion.

  • Futja manuale e kodit: kodet për modelet e ndryshme të televizorit (ose pajisje të tjera) zakonisht shkruhen në manualin e përdorimit të telekomandës, në etiketën ngjitëse në vendin e baterisë ose në faqen e internetit të prodhuesit. Nëse keni vështirësi në gjetjen e kodeve, provoni Google me fraza të tilla si remote control codes [make dhe modeli i telekomandës]. Pasi të keni gjetur kodin që është i duhuri për ju, vendoseni telekomandën në modalitetin e të mësuarit dhe shkruani sekuencën e duhur të numrave. LED i statusit ne telekomande duhet të shkëlqejë fort me drite fikse.
  • Njohja automatike e pajisjes: Pasi të keni aktivizuar modalitetin e të mësuarit në telekomandë, drejtojeni drejt televizorit që do të kontrollohet, shtypni butonin e ndezjes/power dhe mbajeni të shtypur derisa televizori të fiket. Kur kjo të ndodhë, lëshoni butonin për të përfunduar kërkimin.
  • Faqja e internetit/app: disa telekomanda janë të pajisura me një hyrje jack 3,5 mm dhe furnizohen me një kabllo AUX mashkull-mashkull për t’u lidhur me një PC, smartphone ose tabletë të pajisur me të njëjtën hyrje, në mënyrë që të thjeshtohet programimi me ndihmën e faqes zyrtare te prodhuesit. Në përgjithësi, mjafton të lidhni telekomandën me kompjuterin, smartfonin ose tabletin duke përdorur kabllon audio të dhënë dhe të rrisni volumin e pajisjes së përdorur për konfigurim në maksimum; Pasi të bëhet kjo, hapni faqen e internetit ose aplikacionin zyrtar të prodhuesit të telekomandës, zgjidhni markën dhe modelin e televizorit për të kontrolluar dhe ndiqni udhëzimet e thjeshta të shfaqura në ekran për të përfunduar gjithçka.

Pavarësisht nga sistemi i programimit të zgjedhur, në fund të procedurës drejtojeni telekomandën drejt televizorit që do të kontrollohet dhe kontrolloni që të gjithë butonat të funksionojnë siç duhet; nëse jo, përsërisni procedurën e programimit duke përdorur një kod tjetër.

Siç mund ta keni marrë me mend lehtësisht, nuk është e mundur që të jem shumë i saktë në lidhje me hapat që duhen ndjekur në telekomandën që keni, pasi secila prej këtyre pajisjeve ofron një procedurë të ndryshme; megjithatë, mund t’ju jap disa informacione më shumë në lidhje me telekomandat e prodhuara nga disa marka të njohura në këtë sektor.

Si te programosh telekomanden universale Meliconi

Si te programosh telekomanden universale

Në përgjithësi, telekomanda universale Meliconi mund të programohen në të paktën dy mënyra të ndryshme: duke futur manualisht kodin e pajisjes që do të komandohet, ose duke përdorur funksionin e skanimit automatik të vetë telekomandës.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Nëse jeni të interesuar të ndiqni rrugën e parë, mund të merrni lehtësisht kodin më të përshtatshëm për pajisjen që keni duke u lidhur me faqen e duhur të mbështetjes në faqen e internetit të Meliconi: për të filluar, tregoni modelin e telekomandës duke e zgjedhur atë nga në menunë rënëse të dedikuar, klikoni në butonin Gjeni kodin/Trova codice dhe më pas në Mbyll/Close, në mënyrë që të mbyllni dritaren e vogël në lidhje me informacionin tregetar të telekomandës.

Pasi të bëhet kjo, klikoni në linkun Ricerca codici, përsëritni të njëjtin veprim në artikullin Kërkim i shpejtë/Ricerca Rapida dhe specifikoni markën dhe modelin e pajisjes që do të kontrollohet, në fushat e dedikuara, në mënyrë që të merrni menjëherë kodin e funksionimit.

Në çdo rast, pasi të jetë marrë sekuenca e nevojshme numerike, aktivizoni modalitetin e të mësuarit në telekomandë duke shtypur dhe mbajtur, për të paktën 6 sekonda, butonin për të ndryshuar kanalin dhe për të rregulluar volumin; në telekomandat per shumë pajisje, në vend të kësaj duhet të shtypni butonin e përzgjedhjes së pajisjes që do të kontrollohet (p.sh. TV), për të njëjtën periudhë kohore.

Nëse gjithçka shkoi mirë, LED i telekomandës duhet të fillojë të pulsojë shpejt: kur kjo të ndodhë, futni kodin numerik të marrë më parë dhe prisni që LED të pulsojë tre herë radhazi dhe pastaj do fiket. Kjo eshte një shenjë se programimi ishte i suksesshëm.

Nëse nuk jeni në gjendje të rikuperoni kodin specifik për pajisjen që keni, në vend të kësaj mund të përdorni funksionin e programimit manual të telekomandës: përsëritni të njëjtat hapa të parë për të aktivizuar modalitetin e të mësuarit të telekomandës dhe kur LED të fillojë të pulsojë me shpejtësi, futni kodi universal 0000.

Më pas, drejtojeni telekomandën drejt pajisjes që dëshironi të kontrolloni (p.sh. TV), shtypni butonin e ndezjes/power në telekomandë dhe më pas lëshojeni; përsërisni këtë hap të fundit derisa pajisja të fiket dhe kur kjo të ndodhë, shtypni butonin OK në telekomandë për të konfirmuar zgjedhjen tuaj.

Si te programosh telekomanden universale BRAVO

Si te programosh telekomanden universale

Nëse e juaja është një telekomandë universale e prodhuar nga BRAVO, pothuajse gjithmonë mund ta konfiguroni ose duke futur manualisht kodin specifik për pajisjen që do të kontrollohet, ose duke përdorur kërkimin automatik të frekuencës.

Për të vazhduar me programimin manual, së pari gjeni kodin e pajisjes që do të komandohet në manualin e përdorimit të dhënë me telekomandën dhe vendoseni telekomanden në modalitetin e të mësuarit, duke shtypur dhe mbajtur butonin e kontrollit që lidhet me pajisjen që do të konfigurohet (p.sh. TV 1 ose SAT), derisa LED të fillojë të pulsojë me shpejtësi.

Nëse nuk ka asnjë buton kontrolli, shtypni butonin SELECT disa herë derisa LED që lidhet me pajisjen që do të kontrollohet (p.sh. TV) të ndizet dhe kur kjo të ndodhë, shtypni butonin C për të nisur modalitetin e të mësuarit.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Në këtë pikë shkruani kodin numerik të marrë më parë dhe kontrolloni nëse LED i kontrollit fiket, një shenjë që kodi është futur saktë; përndryshe, LED do të pulsojë shpejt tre herë radhazi, një shenjë se procedura duhet të përsëritet me nje kod tjeter.

Nëse nuk gjeni ndonjë kod funksional, mund të provoni të kryeni kërkimin automatik të frekuencës. Vendoseni telekomandën në modalitetin e të mësuarit siç e shpjegova më siper, drejtojeni te pajisja që do të komandoni dhe shtypni butonin e ndezjes/power, derisa LED te beje disa ndezje të shpejta.

Tani lëshoni butonin e sipërpërmendur për të filluar zbulimin automatik të frekuencës së saktë IR: mbajeni gjithmonë telekomandën përballë pajisjes që do të komandoni, pa shtypur asnjë buton dhe prisni që kjo e fundit të fiket, një shenjë se frekuenca e duhur eshte gjetur. Më në fund, shtypni çdo buton në telekomandë për të ndaluar kërkimin dhe për të dalë nga modaliteti i programimit automatik.

Pavarësisht nga mënyra që keni zgjedhur të ndiqni, mos harroni të kontrolloni funksionimin e duhur të telekomandës, duke ndezur pajisjen (për shembull televizorin) dhe duke verifikuar që butonat në të vërtetë korrespondojnë me funksionet për te cilat jane bere.

Si te programosh telekomanden universale Chunghop

Si te programosh telekomanden universale

Nese do te dish se si te programosh telekomanden universale Chunghop, dijeni se udhëzimet janë pothuajse gjithmonë në gjuhën kineze, por programimi është i thjeshtë. Gjithashtu në këtë rast, mund të zgjidhni te vendosni frekuencën manualisht, duke futur kodin specifik për televizorin tuaj (të cilin mund ta gjeni në manualin e përdorimit të marrë me vetë telekomandën), ashtu edhe për modalitetin automatik.

Pavarësisht nga rruga që vendosni të ndiqni, fillimisht duhet ta vendosni pajisjen në modalitetin e të mësuarit. Për ta bërë këtë, shtypni dhe mbani shtypur butonin SET/S në telekomandë dhe pa e lëshuar atë, shtypni gjithashtu butonin e kontrollit te paisjes qe do të komandohet (p.sh. TV 1). Kur LED i statusit ndizet në mënyrë të qëndrueshme, një shenjë se telekomanda është gati të mësojë frekuenca të reja, lëshoni dy butonat qe shtypet.

Në këtë pikë, nëse keni identifikuar kodin specifik për televizorin tuaj, futni tre ose katër shifrat dhe kontrolloni që LED i statusit të fiket, një shenjë që programimi ishte i suksesshëm.

Nëse nuk keni mundur të identifikoni kodin më të përshtatshëm për pajisjen tuaj, mund të zgjidhni kërkimin automatik për frekuencën e duhur. Pasi të keni vendosur telekomandën në modalitetin e të mësuarit, shtypni butonin SET/S përsëri për të treguar qëllimin tuaj për të vazhduar sipas frekuencës dhe jo sipas kodit.

Më pas, drejtojeni telekomandën drejt televizorit të ndezur dhe çdo dy sekonda, shtypni dhe lëshoni butonin e ndezjes/power, derisa televizori të fiket. Kur ndodh kjo ngjarje, mos shtypni asnjë buton tjetër për të paktën pesë sekonda për të udhëzuar telekomandën të përdorë frekuencën e zbuluar.

Në çdo rast, pasi të ketë mbaruar faza e programimit, drejtojeni telekomandën Chunghop drejt televizorit dhe provoni të shtypni disa butona, për të verifikuar që funksionojnë siç duhet; nëse jo, përsërisni përsëri procedurën e mësipërme, duke përdorur një kod tjetër.

Si te programosh telekomanden universale të portës

Përsa i përket programimit të telekomandës universale për portat, situata është paksa e ndryshme: frekuenca e komandës që do të përdoret nuk mund të kërkohet, por duhet të kopjohet nga një telekomandë e dytë e konfiguruar tashmë për përdorim me portën në fjalë ose nga marrësi i sistemit të automatizimit (ky i fundit duhet të vendoset në modalitetin e transmetimit). Gjithsesi që çdo gjë të shkojë mirë duhet të plotësohen disa kushte që po i listojme më poshtë.

  • Telekomanda që do të programohet duhet të mbështesë të njëjtën frekuencë transmetimi si ajo që do të dyfishohet dhe njësia e kontrollit që do të kontrollohet. Mund te jete e barabartë me 433.92 MHz.
  • Telekomanda dhe njësia e kontrollit duhet të kenë një kod fiks, domethënë ato duhet të jenë gjithmonë të konfiguruara për transmetim/përgjigje ndaj të njëjtit kod komandues. Telekomandat me rollin codes (ato që, për arsye sigurie, transmetojnë një kod të ndryshëm të dhe te rastësishëm çdo herë qe nderveprojne), duhet të blihen domosdoshmërisht nga prodhuesi i sistemit të automatizimit.
  • Funksioni i dyfishimit nuk duhet të bllokohet në telekomandën qe do kopjohet: kjo mund të ndodhë në disa pajisje, për arsye sigurie. Në këtë rast, telekomanda e re duhet domosdoshmërisht të programohet me ndihmën e njësisë së kontrollit.

Pasi kemi bërë premisat e nevojshme, mund të shpjegojme se si të programoni një telekomandë të re me kod fiks. Së pari, vendosni pajisjen që do të kopjohet dhe atë bosh në një distancë shumë të afërt nga njëra-tjetra (1 cm ose më pak) dhe vendosni telekomanden për t’u programuar në modalitetin e të mësuarit duke shtypur dhe mbajtur sekuencën e duhur të butonave (p.sh. 1 dhe 3).

Pas këtij operacioni, LED i transmetimit të telekomandës bosh duhet të fillojë të pulsojë shpejt: kur të ndodhë kjo, lëshoni dy butonat e shtypur më parë, shtypni atë me të cilin hapni portën dhe brenda pak sekondash shtypni dhe mbani shtypur butonin e hapjes së portës në telekomandën origjinale, derisa LED i telekomandes bosh të pulsojë tre herë, një shenjë se programimi ka qenë i suksesshëm. Së fundi, lëshoni butonin në telekomandën origjinale dhe nëse është e nevojshme, përsëritni të njëjtin veprim për të gjitha funksionet e tjera që do të programohen (alarmi, mbyllja e kështu me radhë).

Gjithashtu në këtë rast, butonat e sakta për të shtypur janë të ndryshëm, në varësi të telekomandës që keni. Për shembull, ata të linjës BRAVO Door ju lejojnë të aktivizoni modalitetin e të mësuarit duke shtypur njëkohësisht butonat 1 dhe 3; në pajisjet e tjera të kontrollit, megjithatë mund të jetë e nevojshme të shtypni butonat B dhe D. Në rast vështirësie, hidhini një sy udhëzuesit të përdorimit të telekomandës qe do programoni ose provoni të kërkoni në Google për frazat se si te programoni telekomandën e portës [marka dhe modeli].

Nëse nuk keni një telekomandë nga e cila mund të kopjoni frekuencat e funksionimit, ose nëse dyfishimi i të njëjtave është i bllokuar, duhet ta vendosni njësinë e kontrollit të sistemit të automatizimit në modalitetin e transmetimit dhe pasi të keni aktivizuar modalitetin e të mësuarit të telekomandës, sigurohuni që transmetuesi lëshon komandën që duhet memorizuar, në mënyrë që të lejojë marrjen nga telekomanda.

Megjithatë, nëse nuk keni përvojë të mëparshme ose aftësi specifike mbi këtë temë, ju këshilloj fuqimisht të mos ndërhyni personalisht në njësinë e kontrollit, duke ju ftuar të kontaktoni teknikun që instalon sistemin e automatizimit sepse mund te shkaktoni probleme nese shtypni gabim.