Si te zgjedhesh nje frigorifer

Si te zgjedhesh nje frigorifer

Ne kete udhezues do te shpjegojme se si te zgjedhesh nje frigorifer, duke ju treguar kriteret qe duhet te merni parasysh perpara se te vendosni qe te beni blerjen tuaj. Kuptohet qe frigoriferet qe permbushin me shume parametra dhe jane me teknologjik, kane nje kosto me te larte.

Permbajtja

Si te zgjedhesh nje frigorifer: Lloji i frigoriferit

Si te zgjedhesh nje frigorifer

Aspekti i parë që duhet vlerësuar ka të bëjë me llojin e frigoriferit, i cili duhet të jetë i përshtatshëm për hapësirat e shtëpisë. Konkretisht, llojet e ndryshme në treg ndahen në kategoritë e paraqitura më poshtë.

 • Frigoriferi me një derë: ai eshte një frigorifer me vetëm një derë dhe një ndarje. Mund (ose jo) të ketë një ndarje të vogël per ngrirje rreth 25 litra të vendosur në krye. Dimensionet e këtij lloji frigoriferi variojnë nga 150 cm deri në 190 cm lartesi.
 • Frigorifer me dyer: ky është frigorifer standard, i pajisur me dy dyer; njëra për frigoriferin normal dhe tjetra për një ndarje të vogël ngrirëse, me një kapacitet maksimal 25 l, e vendosur në krye.
 • Frigoriferi i kombinuar: ai përbëhet nga një frigorifer i ndarë në dy gjysma, e sipërmja e dedikuar për vendin e ftohjes (me një kapacitet që varion nga 100 l deri në 400 l) dhe ajo e poshtme e dedikuar ngrirësit me një kapacitet maksimal prej 150 litrash, normalisht i ndarë në 3 sirtarë. Është një kompromis i mirë për ata që konsumojnë produkte të freskëta dhe gjithashtu një sasi të mjaftueshme të produkteve të ngrira.
 • Frigoriferi amerikan: ky është lloji më i madh dhe më i fuqishëm i frigoriferit, i pajisur me dy dyer, një frigorifer me një kapacitet maksimal 450 dhe një shpërndarës akulli. Përveçse ka rekordin për përmasat dhe fuqinë, është edhe një nga modelet më të shtrenjta në treg. Frigoriferët amerikanë ndahen në dy lloje: krah për krah/Side by side, me dy dyer krah për krah, dhe dyer franceze/Frech Door me katër dyer, e cila ruan strukturën më tradicionale të frigoriferit, duke e ndarë atë në dy të sipërm të destinuar për frigoriferin dhe dy të poshtmet i dedikohen ngrirësit.
 • Frigorifer i integruar: është një lloj frigoriferi i projektuar për t’u vendosur brenda mobiljeve te guzhines, duke e bërë atë të padukshëm për t’u parë sepse është i mbuluar nga një panel që përputhet me pjesën tjetër të kuzhinës. Kur zëvendësoni këtë lloj të veçantë frigoriferi, i cili zakonisht është një frigorifer i kombinuar, duhet t’i kushtoni vëmendje përmasave, për të shmangur surprizat e këqija të papajtueshmërisë me madhësinë e pjesës së mobiljeve ku do ta vendosni atë.
 • Frigorifer me vendosje të lirë: ndryshe nga frigoriferët e integruar, ata mund të vendosen lirshëm kudo në kuzhinë, te ekspozuar. Prandaj, në këtë rast, është e nevojshme të zgjidhni një dizajn që përputhet me kuzhinën, si për nga karakteristikat ashtu edhe për nga ngjyra.

Ndër modelet e tjera të frigoriferit, ka edhe ato të vogla. Kjo kategori përfshin frigoriferë tavoline, më pak se një metër të lartë dhe që mund të vendosen nën tavolinat e punës, dhe mini-frigoriferë të krijuar për të mbajtur disa pije, të dobishme për vendosjen në tavolina.

Si te zgjedhesh nje frigorifer: Lloji i të ftohurit

Si te zgjedhesh nje frigorifer

Aspekti i dytë për t’u vlerësuar është lloji i të ftohurit që mund të lëshojë frigoriferi. Disa modele, kanë të ftohtin statik që shpërndan temperatura të ndryshme në zona të ndryshme të frigoriferit. Prandaj, në këtë rast, rafti më i lartë është konfiguruar si më i ftohti, i dobishëm për ruajtjen e atyre ushqimeve që kanë nevojë për temperatura më të ulëta për t’u mbajtur, ndërsa raftet e poshtme kanë temperatura gjithnjë e më të larta. Ky sistem kursen energji, por kërkon t’i kushtohet vëmendje ku vendoset ushqimi i freskët.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Modelet e tjera, përdorin të ftohtë dinamik, dmth temperatura brenda frigoriferit është e qëndrueshme dhe konstante në të gjitha pikat e tij. Ndër disavantazhet është konsumi më i lartë i korentit, ndër avantazhet është fakti që frigoriferi, pasi hapet, ftohet më shpejt dhe ushqimi mund të vendoset pa dallim në çdo raft të frigoriferit.

Së fundmi, është modaliteti i ftohjes me ventilator, i cili përdor ajrin që qarkullon vazhdimisht brenda frigoriferit, duke ruajtur edhe në këtë rast të njëjtën temperaturë në të gjitha pjesët e tij. Krahasuar me dy modelet e tjera, pasi hapet, ftohet edhe më shpejt, parandalon formimin e copave te akullit dhe largon erën e keqe.

Hapesira mbajtese

Si te zgjedhesh nje frigorifer

Aspekti i tretë që duhet marrë parasysh ka të bëjë me kapacitetin mbajtes te frigoriferit, i cili ndryshon sipas grupit të përdoruesve. Në përgjithësi, për beqarët ose çiftet kërkohet një kapacitet i ndryshueshëm prej 150 deri në 200 litra për pjesen e ftohjes se frigoriferit, ndërsa 40 deri në 60 litra përgjithësisht mjaftojnë për ngrirësin.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Për familjet me 3 ose 4 persona, rekomandohet një kapacitet më i madh: rreth 200 deri në 300 litra për pjesen e ftohjes dhe 60 deri në 80 litra për pjesen e ngrirjes. Për familjet më të mëdha, bazuar në numrin e komponentëve, një frigorifer prej 300 deri në 450 litra dhe një ngrirës 80 litra ose më shumë janë të dobishëm, gjithmonë duke marrë parasysh nevojat specifike të familjes.

Funksionet

Si te zgjedhesh nje frigorifer

Ndër aspektet e tjera thelbësore, janë funksionet që kanë disa frigoriferë dhe të cilat mund të jenë shumë të dobishme. Në listën e mëposhtme do të gjeni më kryesoret.

 • Funksioni No Frost: frigoriferi nuk prodhon ngrica dhe akull përmes sistemit Partial No Frost (vetëm për ngrirësin) ose Total No Frost (si për pjesen e ftohesit ashtu edhe për ngrirësin). Kjo do të thotë që nuk ka myk, nuk ka erë të keqe dhe natyrisht, nuk ka akull për t’u shkrirë periodikisht. Megjithatë, një nga disavantazhet e këtij funksioni përfaqësohet nga fakti se frigoriferi No Frost tenton të thajë ushqimin më shumë se sa homologët e tij që nuk e kanë këtë teknologji, duke kompromentuar paksa ruajtjen e tij.
 • Modaliteti i pushimeve: funksion i veçantë i frigoriferit i dobishëm për kursimin e korentit, që do të aktivizohet kur jeni larg shtëpisë për ca kohë. Në thelb, ajo mban temperaturën e nderjes se ftohjes rreth 14 gradë dhe atë të ndarjes se ngrirësit në -18 gradë.
 • Dritat LED: të dobishme, krahasuar me llambat klasike, për shikueshmëri më të madhe brenda frigoriferit, konsum më të ulët të energjisë elektrike dhe jetë më të gjatë.
 • Home connect: ofron mundësinë për të lidhur frigoriferin me Wi-Fi të shtëpisë dhe për ta kontrolluar atë nga distanca nëpërmjet aplikacionit.

Këto janë vetëm disa nga funksionet kryesore që mund të ketë një frigorifer. Në fakt, ato të gjeneratës së fundit shpesh janë të pajisura edhe me sensorë të brendshëm të dobishëm për zbulimin e temperaturës (përshtatur me përmbajtjen e raftit), ose janë të pajisura me zona të veçanta në të cilat temperatura mund të rregullohet manualisht në bazë të nevojave të dikujt.

Përveç kësaj, është gjithashtu e dobishme që ai të jetë i pajisur me një ekran të jashtëm, për të shfaqur temperaturën e brendshme të frigoriferit dhe për ta rregulluar nëse është e nevojshme, si dhe reduktimin e zhurmës (e përfaqësuar nga disa decibel).

Si te zgjedhesh nje frigorifer: Klasat (kursimi i korentit)

Një aspekt tjetër i rëndësishëm ka të bëjë me klasat: ajo energjetike, duke qenë se frigoriferi është i lidhur vazhdimisht me prizën elektrike dhe nuk shkëputet asnjëherë, dhe ajo klimatike, e cila përfaqëson llojin e temperaturës optimale për të lejuar frigoriferin të funksionojë sa më mirë.

Sa i përket klasave të energjisë, ato maten me shkronja, të pozicionuara sipas rendit alfabetik, nga A (efikasiteti më i madh) në G (më pak efikas). Prandaj, është më mirë të zgjidhni klasat e larta të energjisë, të dobishme për kursimin e korentit dhe mbrojtjen e mjedisit. Për më tepër, për të mësuar më shumë rreth klasave të energjisë, ju sugjeroj të konsultoheni me rregullat për frigoriferë te Komisionit Evropian.

Për sa i përket klasave klimatike, megjithatë, akronime të veçanta përdoren për t’i bërë ato të qarta (vetëm ose në kombinim me njëra-tjetrën). Në mënyrë të veçantë, intervali i funksionimit maksimal të frigoriferit bazuar në temperaturën e jashtme të ambientit janë si më poshtë.

 • SN nga +10°C deri +32°C
 • N nga +16°C deri +32°C
 • ST nga +16°C deri +38°C
 • T nga +16°C deri +43°C

Siç e përmenda, vargjet gjithashtu mund të kombinohen me njëri-tjetrin. Një frigorifer, për shembull NS-T, ka performancë optimale nga +10°C deri në +43°C, duke funksionuar njësoj në pothuajse çdo temperaturë të pranishme në shtëpi.

Aksesorët

E fundit, por jo më pak e rëndësishme, eshte prania e aksesorëve. Siç e parashikova, sa më shumë të rritet niveli i frigoriferit, aq më shumë ka aksesorë që mund të jenë të dobishëm.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Frigoriferët amerikanë, veçanërisht në variantin Side by Side, janë të pajisur me shpërndarës akulli dhe ofrojnë mundësinë e krijimit të një shumëllojshmërie të gjerë të kombinimeve të rafteve.

Në çdo rast, edhe nëse zgjidhni diçka më të vogël, është e dobishme të keni një mbajtëse shisherafte të lëvizshmendarje dyersh, një vend vezësh, disa sirtarë dhe mbështetëse për të vendosur lehtësisht llojet e ndryshme të mbajtesesh.