Site per bileta trageti oferta Itali dhe Shqiperi

Site per bileta trageti oferta Itali dhe Shqiperi

Ne kete udhezues do ju flasim per site per bileta trageti oferta Itali dhe Shqiperi. Ne fakt me ndihmen e ketyre faqeve zyrtare te kompanive te anijeve, ju mund te rezervoni vete udhetimin tuaj me traget, nga Italia ne Shqiperi ose nga Shqiperia ne Itali, duke evituar kostot shtese qe mund t’ju marin agjensite e udhetimeve. Gjithashtu duhet pasur parasysh qe: sa me shpejt ta beni rezervimin/prenotimin, aq me lire do te jete bileta.

Me poshte do ju tregojme ne fillim per tragetet qe bejne linjen Bari à Durres, Ancona à Durres dhe anasjelltas, pastaj per Brindisi à Vlore dhe anasjelltas.

Shenim: per te bere rezervimin ju duhet nje karte bankare per blerjet ne internet (visa, mastercart etj), pasaporta, email i sakte, numer telefoni, adrese etj.

Permbajtja

Site per bileta trageti oferta Itali dhe Shqiperi: Adria Ferries (Bari; Ancona)

Site per bileta trageti oferta Itali dhe Shqiperi

Adria Ferries eshte nje nga kompanite me te njohura qe ben rruget Durres à Bari, Bari à Durres dhe Durres à Ancona, Ancona à Durres. Per te bere nje prenotim shkoni ne faqen zyrtare te kompanise dhe shtypni mbi shkrimin vajtja per te zgjedhur rrugen. Pastaj shtypni mbi shkrimin Data e nisjes per te zgjedhur daten, shtypni pasegjeret per te zgjedhur numrin e pasegjereve, shtypni mjetet per te treguar numrin e automjeteve dhe nese doni te merni edhe bileten e kthimit, vendosni shenjen ne kutine kthimin.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Tani shtypni butoni blu Kerko per te mare rezultatet. Tani zgjidhni nje nga mundesite duke shtypur siper (shikoni mire diten, oren dhe emrin e anijes) dhe pastaj shtyp buton blu Vepro qe ndodhet poshte. Tani zgjidhni me radhe duke i shtypur siper shkrimeve: vendin ku do rrini/dhomen (duke shtuar me shenjen plus dhe hequr me shenjen minus), shtoni automjetin nese keni dhe pastaj shtypni butoni vepro poshte.

Tani do te gjendeni ne faqen kontakti ku duhet te fusni te dhena te sakta ne te gjitha fushat me *, pastaj futni te dhenat e pasagjerit dhe ne fund vendosni shenjen ne kutine pranoj kushtet dhe ne fund shtypni butonin vepro. Tani duhet te fusni numrin e kartes bankare, daten e saj te skadences, kodin cvv me tre numra qe ndodhet mbas saj, emer, mbiemer, email e sakte (ketu do te merni faturen dhe bileten qe me pas ti printoni/stamponi) dhe te shtypni Continue per te vazhduar me pagesen.

Per check in duhet te shkoni te e njejta agjensi qe gjendet ne port.

Site per bileta trageti oferta Itali dhe Shqiperi: Ventouris Ferries (Bari)

Site per bileta trageti oferta Itali dhe Shqiperi

Ventouris Ferries ben linjen Bari à Durres dhe Durres à Bari. Per te prere nje bilete shkoni ne faqen zyrtare, zgjidhni midis vajtje-ardhje dhe vajtje duke i shtypur siper. Tani klikoni ne fushen e bardhe djathtas fjales Nga per te zgjedhur nga do niseni dhe djathtas shkrimit To per te zgjedhur destinacionin. Tani zgjidhni daten e nisjes dhe kthimit, nese do merni bilete vajtje ardhje, pastaj zgjidhni edhe numrin e pasagjereve dhe autoveturave.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Ne kete pike shtypni butonin blu Rezervo tani/Book now. Nga rezultatet, shikoni me kujdes datat, oren dhe emrin e anijes, pastaj shtypni butoni blu Proceed. Tani zgjidhni midis: jeni Male/Mashkull dhe Female/Femer, tregoni moshen, zgjidhni llojin e dhomes te Type, shto ose hiq pasagjer me shenjen plus ose minus, pastaj shko pak me siper te shkrimi 2nd passenger per te futur sistemimin e personit te dyte nese e shtoni. Shto automjet nese ke, te shenja plus add vehicle, pastaj shtyp price calculation.

Ne faqen qe shfaqet shkruani mbiemrin ne fushen surname, emrin ne fushen name, zgjidhni shtetesine ne fushen Nationality, llojin e dokumentit/document type (passport/pasaporte), shkruani numrin e dokumentit ne fushen document number, shkruani daten e skadences se pasaportes ne fushen Document expiration date dhe shkruani ditelindjen ne fushen Birth Date. Tani shtypni butonin blu proceed.

Tani shkruani email te sakte ne fushen email, zgjidhni shtetin/country, numrin e telefonit/mobile (pa prefiks 10 shifra), shkruani adresen ne fushen adress, kodin postal ne fushen post code dhe qytetin ne fushen town/state. Vendos shenjen ne kutine terms and conditions dhe pastaj shtyp proceed pastaj shtypni butonin paguaj tani/Pay now. Zgjidhni shtetin/country dhe qytetin/state te fatures/billing nese kerkohet (kontrollini email sepse aty do merni te dhenat e pageses/bileten) dhe shtypni pay now.

Tani shtypni numrin e kartes, daten e saj te skadences, kodin e sigurise qe ndodhet mbas saj, email tuaj (emer mbiemer dhe adrese) dhe shtypni pay/pay now per te bere blerjen e biletes. Per check in duhet te shkoni te e njejta agjensi qe gjendet ne port.

Site per bileta trageti oferta Itali dhe Shqiperi: GNV (Bari)

Site per bileta trageti oferta Itali dhe Shqiperi

Per te prere nje bilete trageti me GNV shkoni ne faqen e saj zyrtare, shtyp mbi udhetim nese do maresh bilete vajtje ardhje ose nje menyre nese udhetimi eshte vetem vajtje. Tani shtyp mbi perzgjidh udhetimin tend dhe poshte fjales nisja shtyp mbi vendin nga do nisesh, ndersa pak me djathtas poshte fjales destinacioni shtyp mbi vendin ku do mberrish. Pastaj shtyp butonin vazhdo. Tani perzgjidh daten e nisjes edhe kthimit ne rastin e biletes vajtje ardhje, pastaj shtyp vazhdo. Zgjidh pasagjeret sipas kategorive duke shtuar numrin me shenjen plus ose hequr me shenjen minus, pastaj shtyp vazhdo.

Trego numrin e mjeteve nese ke, pastaj shtyp kerko. Tani zgjidh vendin qe preferon sipas cmimeve, duke shtypur zgjidh pastaj vazhdo, pastaj vazhdo pa sherbime ne vajtje, pastaj vazhdo pa sigurim. Tani shkruaj te dhenat personale, si emri, mbiemri, gjinia, nenshtetesia, ditelindja, vendlindja, numri i dokumentit (pasaporte), email (i sakte sepse aty do merni bileten), numer telefoni. Tani shtypni vazhdo te cregjistrimi check out dhe vendosni shenjen ne kutite boshe per te pranuar kushtet e perdorimit.

Ne fund te faqes shtypni procesi i pagesave per te paguar. Tani futni numrin e kartes bankare, daten e skadences, kodin e sigurise me 3 shifra qe ndodhet mbas saj, emer mbiemer, email dhe pastaj shtypni prosegui.

Per check in duhet te shkoni te e njejta agjensi qe gjendet ne port.

Site per bileta trageti oferta Itali dhe Shqipёri: European Ferries/Ellade (Brindisi)

Site per bileta trageti oferta Itali dhe Shqiperi

Per per te prere nje bilete Brindisi à Vlore ose Vlore à Brindisi, mund te shkoni ne faqen kryesore te European Ferries/Ellade. Si fillim zgjidhni midis udhetimit vetem vajtje ose vajtje ardhje. Ne fushen porti i nisjes shkruani Brindisi ose Valona. Tani zgjidhni daten e nisjes, shtyp numrin e pasagjereve dhe automjeteve duke perdorur butonin plus, pastaj shtyp kerko. Tani zgjidhni midis mundesive dhe orareve/kompanive duke i shtypur siper, pastaj shtyp vazhdo.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Tani zgjidh sistemimin per udhetarin 1, pastaj Tip/moshen dhe shtyp vazhdim. Shiko preventivin dhe pastaj nese je dakort shtyp vazhdim. Ne kete pike ploteso fushat me te dhenat personale, adrese, telefon, numer pasaporte, email te sakte (aty do maresh bileten) dhe vendos shenjen ne kutite per te pranuar kushtet e perdorimit. Tani shtyp Vazhdim, shtyp Konfirmo, shtyp usa carta di pagamento dhe fut numrin e kartes, skadencen, kodin e sigurise me tre shifra qe ndodhet mbas, emer mbiemer dhe shtyp prosegui per te vazhduar me blerjen.

Per check in duhet te shkoni te e njejta agjensi qe gjendet ne port.

Site per bileta trageti oferta Itali dhe Shqipёri: A Ships (Brindisi)

Per te rezervuar nje bilete me A Ships, shkoni ne faqen e saj zyrtare dhe zgjidhni midis nje drejtim/one way ose vajtje ardhje/round trip. Te From zgjidhni nga do niseni dhe te To zgjidhni destinacionin. Te nisja/departure zgjidhni daten e nisjes, te passengers zgjidhni numrin e pasagjereve dhe te vechicle numrin e automjeteve, pastaj shtypni Rezervo tani/Book now. Tani zgjidhni datat dhe shtypni proceed. Vazhdimi i procedures eshte i njetje me ate te Ventouris Ferries qe e gjeni ne detaje duke klikuar ketu.

Per check in duhet te shkoni te e njejta agjensi qe gjendet ne port.