Si te zgjedhesh nje sobe me korent

Si te zgjedhesh nje sobe me korent

Ne kete udhezues do te shpjegojme se si te zgjedhesh nje sobe me korent (furre elektrike). Zgjedhja e sobes më të përshtatshme për nevojat tuaja është shumë e rëndësishme, duke pasur parasysh koston dhe kohezgjatjen e ketij produkti. Me poshte do ju flasim per karakteristikat kryesore te kesaj paisje, te cilat do ju ndihmojne qe te beni zgjedhjen e duhur.

Permbajtja

Si te zgjedhesh nje sobe me korent: Madhësia dhe kapaciteti

Si te zgjedhesh nje sobe me korent

Si fillim duhet te keni parasysh qe sobat jane dy llojesh: të brendshme (dmth ato qe futen ne mobilje dhe integrohen me kuzhinen) dhe të jashtme (dmth ato qe mund te vendosen lirshem ne cdo pozicion). Gjëja e parë që duhet të keni parasysh kur zgjidhni një sobe është madhësia e saj. Ajo eshte e dukshme në fletën e përshkrimit dhe shprehet në formatin gjerësi x lartësi x thellësi

Në përgjithësi, furrat e integruara/te brendshme kanë dimensione mjaft standarde, të cilat janë rreth 56-58 cm të gjera59-60 cm të gjata dhe 45-55 cm të thella; megjithatë, në disa kuzhina mund të hasni permasa të ndryshme, prandaj para se të blini ndonjë gjë, matni saktësisht hapësirën që keni në dispozicion.

Në teori, hapësirat duhet të vlerësohen edhe kur kërkoni për një sobe elektrike të jashtme. Në këtë rast, është thelbësore që muret e jashtme të pajisjes të jenë mjaftueshëm larg nga pajisjet e tjera, muret ose aksesorët e tjerë, në mënyrë qe të shmangni dëmtimet për shkak të nxehtësisë së madhe të lëshuar.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Një tjetër parametër i rëndësishëm për t’u marrë parasysh është kapaciteti mbajes i pajisjes, që tregon kapacitetin efektiv të saj. Ky parametër shprehet në litra dhe është i pranishëm, edhe në këtë rast, në fletën e të dhënave teknike të furrës. Është e vetëkuptueshme që sa më i madh të jetë kapaciteti i hapesires së gatimit, aq më shumë ushqim do të jetë i mundur të piqet.

Si te zgjedhesh nje sobe me korent: Sistemet e pjekjes/ngrohjes

Si te zgjedhesh nje sobe me korent

Furra, i gatuan ushqimet duke përdorur nxehtësinë e krijuar nga një ose më shumë rezistenca elektrike. Megjithatë, në varësi të modelit specifik të furrës, mund të gjeni sisteme të ndryshme gatimi, të cilat mund të përdoren në mënyrë selektive ose të kombinuara me njëra-tjetrën, kur është e mundur. Më poshtë po rendis më të zakonshmet.

 • Soba statike: është një furrë e pajisur me dy rezistenca ngrohëse, njëra e sipërme dhe tjetra e poshtme, të cilët mundësojnë krijimin e nxehtësisë dhe arritjen e temperaturave të larta në një kohë relativisht të shkurtër.
 • Soba me ventilator: një ventilator i shtohet rezistencave, i cili lejon që ajri i nxehtë të qarkullojë në mënyrë të barabartë në të gjitha furren. Gatimi në modalitetin me ventilator është përgjithësisht më e shpejtë se gatimi statik, por ka ushqime për të cilat duhet të shmanget.
 • Soba me avull: ka një enë me ujë brenda ose jashtë hapesires së pjekjes, e cila bën të mundur gjenerimin e avullit gjatë pjekjes të ushqimit. Ky funksion është veçanërisht i dobishëm për gatimin e disa kategorive të ushqimeve, megjithatë diçka e tillë mund të merret edhe nga një furrë statike, duke vendosur një enë plot me ujë në nivelin më të ulët të saj.
 • Sobe me skarë/grill: ka një spirale të sipërme shtesë e cila, nëse ndizet, lejon që sipërfaqet e ushqimit të skuqen shpejt. Në mënyrë tipike, furrat me një skarë kanë gjithashtu një hell rrotullues (për gatimin e shpendëve dhe ushqimeve të tjera).

Përveç metodave ekzistuese të gatimit, duhet t’i kushtoni vëmendje edhe temperaturës maksimale që mund të arrijë furra, veçanërisht nëse shpesh keni ndërmend të trajtoni ushqime që kërkojnë gatim të shpejtë (p.sh. picat). Ky informacion shkruhet qartë në përshkrimin e pajisjes.

Si te zgjedhesh nje sobe me korent: Kursimi i korentit

Si te zgjedhesh nje sobe me korent

Soba zakonisht konsumon shume korent, duke qenë se funksionimi i saj bazohet tërësisht në ngrohjen e një ose më shumë rezistencave.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Duke pasur parasysh numrin e madh të variablave të përfshirë (kapaciteti i hapesires së gatimit, lloji i ngrohjes, koha e funksionimit, lloji i ushqimit, nëse dera është e hapur apo jo gjatë gatimit, etj), është shumë e vështirë të vlerësohet saktësisht sasia e energjisë që kërkohet në skenarët realë të përdorimit të pajisjes. Sidoqoftë, mund të merrni një ide se çfarë të prisni duke i hedhur një sy etiketës së energjisë që vjen me furrën tuaj dhe përmban informacionin e mëposhtëm.

 • Klasa e energjisë: është një tregues, i identifikuar me akronime që variojnë nga A+++ në D. Siç mund ta imagjinoni lehtësisht, një furrë e klasit A+++ konsumon me pak, ndërsa një furrë e klasës D kërkon një sasi të lartë korenti.
 • Kapaciteti: ndodhet menjëherë poshtë ikonës së furrës, poshtë majtas dhe tregon kapacitetin maksimal të hapesires së pjekjes, të shprehur në litra.
 • Konsumi i energjisë elektrike për cikël përdorimi në gatimin statik: kjo vlerë tregon sasinë e energjisë elektrike të nevojshme për një orë funksionim në gatimin statik (për të ngrohur një element të njomur në ujë) dhe shprehet në kWh. Kjo vlerë mund të gjendet pranë simbolit katror me dy vija horizontale.
 • Konsumi i energjisë elektrike për cikël përdorimi në gatimin dinamik: nëse është i pranishëm, kjo vlerë tregon sasinë e energjisë elektrike të kërkuar për një orë funksionim në gatimin me ventilator (për të ngrohur një element të njomur në ujë) dhe shprehet në kWh. Kjo vlerë mund të gjendet pranë simbolit katror me dy vija horizontale dhe ventilatorin në mes.

Me fjalë të tjera, etiketa e energjisë së furrës ndihmon për të bërë një krahasim midis dy ose më shumë furrave, për t’i krahasuar ato për nga efikasiteti; megjithatë, nuk është e mundur të përcaktohet paraprakisht konsumi aktual i pajisjes, duke pasur parasysh numrin e madh të faktoreve të përfshirë.

Sistemet e vetëpastrimit

Si te zgjedhesh nje sobe me korent

Pastrimi i duhur i furrës elektrike është i rëndësishëm, si për të ruajtur jetëgjatësinë e pajisjes me kalimin e kohës, ashtu edhe për të gatuar ushqimin në mënyrën më të mirë të mundshme. Në mënyrë ideale, për të shmangur depozitimin e njollave dhe mbetjeve të forta, furra duhet të pastrohet në fund të çdo cikli gatimi, kur është ende e ngrohtë; megjithatë, është një operacion që kërkon kohë, durim dhe që nuk mund të kryhet gjithmonë.

Në këtë drejtim, ekzistojnë në treg të ashtuquajturat furrat elektrike vetëpastruese, të cilat janë të pajisura me karakteristika specifike të afta për të mbajtur të pastër muret e hapesires së pjekjes, duke kufizuar në minimum mirëmbajtjen nga përdoruesi. Ekzistojnë disa teknologji për vetëpastrim dhe më poshtë po rendisim ato më të zakonshmet.

 • Kataliza: muret e të ashtuquajturave furra të pastrimit katalitik janë të pajisura me një shtresë të veçantë e cila parandalon depozitimin e yndyrave, duke i shndërruar ato në mënyrë efektive në material të gaztë. Furrat katalitike janë të shtrenjta dhe muret e hapesires së gatimit duhet të ndërrohen rregullisht (përgjithësisht çdo 2 vjet).
 • Piroliza: muret e furrave të pastrimit pirolitik, të cilat janë gjithashtu veçanërisht të shtrenjta, heqin mbetjet e ushqimit duke shfrytëzuar – pikërisht – fenomenin e pirolizës. Falë një programi specifik, të kryer në një temperaturë jashtëzakonisht të lartë (rreth 400-500 gradë) dhe që zgjat të paktën një orë, mbetjet e papastërtive karbonizohen dhe thjesht mund të hiqen me një leckë të lagur. Në këtë rast, zëvendësimi i veshjeve të dhomës së gatimit nuk kërkohet, por ekzekutimi i ciklit të pastrimit konumon shume korent.
 • Hidroliza: karakteristikë e furrave me avull, kjo mënyrë pastrimi ju lejon të përdorni vetë avullin për të tretur yndyrat dhe mbetjet e ushqimit. Idealisht, cikli i pastrimit duhet të kryhet pas çdo përdorimi të furrës, duke u kujdesur që në fund të derdhni pak ujë dhe një detergjent pak agresiv (p.sh. lëng për larjen e enëve). Në fund të ciklit të pastrimit, thjesht fërkoni muret e dhomës së gatimit me një sfungjer. Avantazhi i furrave hidrolitike është se ato lehtësojnë pastrimin e pajisjes pa ndikuar në konsumin e energjisë, megjithatë është thelbësore ta kryeni në intervale të rregullta, për të shmangur shfaqjen e papastërtive të forta.

Pothuajse të gjitha furrat elektrike vetëpastruese me nivel të mesem dhe të ulët, përdorin teknologji të bazuar në hidrolizë; Pajisjet e nivelit të lartë, mund të kenë mure katalitike ose pirolitike, ose të kombinojnë të gjitha sistemet e pastrimit të paraqitura më sipër.

Komandat dhe menyrat e funksionimit

Paneli i kontrollit të furrave elektrike mund të përbëhet në shumë mënyra: një seri celesash të fiksuar ose qe zhduken që menaxhojnë, përkatësisht, mënyrën/programin e gatimittemperaturën dhe kohëmatësin (nëse është i pranishëm); nga një seri butonash fizikë, të shoqëruar nga një ekran i vogël LCD; me një seri butonash me prekje, të shoqëruar nga një ekran LCD; nga një ekran tërësisht me prekje, i shoqëruar nga një sërë butonash virtualë; ose nga një kombinim i elementëve të lartpërmendur.

Preferenca për një sistem ndaj tjetrit ka një ndikim relativisht të madh në performancën përfundimtare të pajisjes, nëse kjo menaxhohet dhe mirëmbahet në mënyrë korrekte. Sistemet me prekje janë veçanërisht të ndjeshme ndaj goditjeve aksidentale, por celesat gjithashtu mund të thyhen!

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Të lidhura ngushtë me komandat janë mënyrat e funksionimit të zgjedhur. Shumica e furrave statike ju lejojnë të zgjidhni nëse do të ngrohni vetëm rezistencen e poshtme, atë të sipërme ose të dyja; furrat e pajisura me një sistem grill më pas lejojnë që ajo të aktivizohet në kombinim me një ose të dy rezistencat e ngrohjes. Nëse janë të pranishme, funksionet e ventilatorit/avullit mund të aktivizohen duke zgjedhur programin specifik, gjithashtu në kombinim me grilën ose ngrohjen selektive të rezistencave.

Në furrat më të avancuara, është e mundur të vendosni programe reale, të cilat ju lejojnë të merrni rezultate që janë gjithashtu të ndryshme nga gatimi tradicional. Për t’ju dhënë një shembull, në disa pajisje mund të gjeni programin e dedikuar për tharjen, ai për fermentim/kos, ai për zierje në temperaturë të ulët, ai për parangrohje të shpejtë, ai për gatim automatik në bazë të ushqimit dhe peshës së tij etj.

Së fundi, duhet të dini se kohëmatësi i furrës, qoftë me dorezë apo dixhital, mund të funksionojë ndryshe nga modeli në model. Në disa furra, skadimi i kohes se kohëmatësit, bën që pajisja të fiket menjëherë, ndërsa në të tjera jo. Prandaj, informohuni për funksionimin e kohëmatësit të pajisjes, edhe para se ta blini atë, veçanërisht nëse gatuani ushqim duke e lënë të pambikëqyrur për një kohë të gjatë.

Aksesorët shtese

Pothuajse të gjitha furrat elektrike aktualisht në treg përfshijnë nje skarë, me dimensione të përputhshme me hapesiren e pjekjes. Megjithatë, furrat e pajisura me skarë mund të pajisen edhe me hell, për t’u futur në foletë e veçanta të vendosura në muret anësore, ashtu si furrat me avull mund të pajisen me një rrjetë kullimisipërfaqe tharjeje dhe pajisje të tjera specifike për funksionet e furrën.

Prandaj, nëse keni ndërmend të përfitoni nga gjithçka që ofron pajisja juaj, sigurohuni që gama e aksesorëve të disponueshëm si standard te jete e madhe.