Si te lidhesh Messenger me Instagram

Si te lidhesh Messenger me Instagram

Ne kete udhezues do te shpjegojme se si te lidhesh Messenger me Instagram. Ne fakt duke bere lidhjen e ketyre platformave ju do te mund te ndani story dhe postime (foto, video) automatikisht nga Messenger ne Instagram dhe anasjelltas. Te dy keta rrjete sociale jane pjese e Meta dhe mund te nderveprojne me njeri tjetrin pa pasur rreziqe per privatesine. Per te gjitha detajet vazhdoni lexoni me poshte.

Permbajtja

Si të lidhni Messenger me Instagram

Lidhja e të gjitha llogarive tuaja, në fakt i lejon përdoruesit të ndajnë menjëherë histori, imazhe dhe mesazhe nga një rrjet social në tjetrin, duke kontaktuar miqtë e tyre të Messenger në Instagram dhe anasjelltas. Në kapitujt në vijim do t’ju tregojme procedurën për lidhjen e Messenger me Instagram.

Si te lidhesh Messenger me Instagram: telefon Android

Si te lidhesh Messenger me Instagram

Lidhja e Messenger me Instagram në telefon Android është e thjeshtë. Megjithatë, përpara se të vazhdoni, sigurohuni që të keni instaluar të dy aplikacionet në pajisjen tuaj (duke shkarkuar Messenger dhe Instagram nga Play Store) dhe se jeni identifikuar tashmë me llogarinë tuaj personale.

Në këtë pikë, hapni Messenger dhe prekni foton tuaj te vogel tuaj lart majtas për të hyrë në menunë e avancuar (ose prekni tre vizat siper majtaz dhe pastaj shtypni ikonen e ingranazhit). Lëvizni nëpër opsionet derisa të gjeni artikullin Cilësimet e llogarisë/Impostazioni account dhe trokitni lehtë mbi të për të hyrë në të. 

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Nëse doni te përdorni aplikacionin Facebook, mund të gjeni të njëjtën menu duke trokitur në tre vijat horizontale që shihni lart djathtas. Kjo do të hapë menunë e avancuar, nga e cila duhet të prekni ikonën e ingranazhit, gjithmonë lart djathtas, që të mund të hapni cilësimet/impostazioni.

Në cilësimet e llogarisë/Impostazioni account (e njëjta gjë si për Messenger ashtu edhe për Facebook), do të duhet të lëvizni listën derisa të gjeni artikullin Meta (emri i kompanisë që zotëron Facebook, Instagram, WhatsApp, etj) dhe nën këtë, shkrimin Qendra e Menaxhimit të Llogarisë/Centro gestione Account. Prekni për të hyrë në të dhe në ekranin vijues, zgjidhni artikullin Konfiguro Qendrën e Menaxhimit të Llogarisë/Configura il Centro gestione account.

Nëse nuk jeni futur ende në Instagram me llogarinë tuaj në smartfon, do të gjeni veten në një faqe që kërkon që të hyni në Instagram. Në këtë pikë, futni të dhënat tuaja (emri i përdoruesit/email dhe fjalëkalimi), pastaj klikoni lehtë mbi në Hyr/Accedi.

Nëse informacioni është i saktë, ekrani tjetër do t’ju pyesë nëse dëshironi të ruani informacionin e hyrjes, nëse telefoni eshte i juaji, mund te zgjidhni Ruaj informacionin/Salva le informazioni, nëse është një pajisje e ndare me te tjeret, ju sugjeroj të zgjidhni Jo tani/Non ora. Përpara përfundimit të procedurës do t’ju duhet të konfirmoni zgjedhjen e llogarisë, më pas trokitni lehtë mbi Konfirmo llogarinë/Conferma account në ekranin e mëposhtëm.

Aplikacioni do t’ju kthejë në Qendrën e Menaxhimit të Llogarisë/Centro gestione account, ku do të shihni llogaritë tuaja të lidhura, prekni butonin Vazhdo/Continua në fund dhe më pas Po, përfundoni konfigurimin/Sì, completa la configurazione dhe kaq. Tani sapo keni lidhur llogarinë tuaj të Messenger me Instagram.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Përndryshe, mund të vazhdoni nga aplikacioni i Instagram duke shkuar te profili juaj (foto e vogel poshte djathtas ne cep), më pas te menuja ☰ > Cilësimet/Impostazioni > Qendra e menaxhimit të llogarisë/Centro gestione account. Më pas do të jeni në gjendje të lidhni llogarinë tuaj në Facebook dhe të rregulloni cilësimet në lidhje me ndarjen e story dhe postimeve, blerjet dhe hyrjen në llogari.

Për të aktivizuar shkëmbimin e mesazheve nga Instagram në Messenger (dhe anasjelltas), mund t’ju duhet të hyni në Instagram Direct dhe të shtypni artikullin për të përditësuar mesazhet.

Si te lidhesh Messenger me Instagram: iPhone

Si te lidhesh Messenger me Instagram

Nëse keni një iPhone, procedura për lidhjen e Messenger me Instagram nuk është e ndryshme nga ajo për Android dhe edhe në këtë rast, këshillohet që aplikacionet në fjalë të shkarkohen tashmë në pajisje.

Duke hapur Messenger, do të gjeni menunë Chat, me listën e kontakteve tuaja. Prekni foton tuaj te vogel në pjesën e sipërme majtas të këtij ekrani, më pas lëvizni nëpër artikuj derisa të gjeni, nën Llogaria dhe Mbështetja/Account e AssistenzaCilësimet e Llogarisë/Impostazioni account. Më pas prekni këtë të fundit për të hyrë në menunë e avancuar.

Cilësimet janë të ndara në seksione të ndryshme, do të gjeni ato të llogarisë, ato për sigurinë dhe privatësinë, megjithatë në këtë rast duhet të gjeni skedën me logon e re dhe formulimin Meta. Më poshtë do të gjeni artikullin e Qendrës së Menaxhimit të Llogarisë/Centro gestione account, prekni për të filluar procedurën e lidhjes në Instagram.

Tani zgjidhni Configura il Centro gestione account/Set up Account Management Center dhe më pas, në ekranin paralajmërues zgjidhni Vazhdo/Continua, do të ridrejtoheni në faqen e hyrjes në Instagram, ku do t’ju duhet të vendosni emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj. Futni informacionin dhe prekni Hyr/Accedi, nëse dëshironi që këto të dhëna të mbahen mend në telefonin tuaj inteligjent, më pas zgjidhni nëse do ta ruani informacionin apo jo.

Më në fund, konfirmoni zgjedhjen tuaj duke shtypur Konfirmo llogarinë/Conferma account dhe më pas Vazhdo/Continua dhe Po, përfundoni konfigurimin/Sì, completa la configurazione. Në këtë mënyrë ju do të keni lidhur Messenger me Instagram në iPhone tuaj.

Gjithashtu në këtë rast mund të vazhdoni nga aplikacioni i Instagram duke shkuar te profili juaj, më pas në menynë > Cilësimet/Impostazioni > Qendra e menaxhimit të llogarisë/Centro gestione account. Nga e njëjta menu, mund të rregulloni gjithashtu cilësimet në lidhje me Ndarjen e story dhe postimeve, blerjet dhe identifikimin me llogari.

Për të aktivizuar shkëmbimin e mesazheve nga Instagram në Messenger (dhe anasjelltas) mund të jetë e nevojshme të hyni në Instagram Direct dhe të shtypni artikullin për të përditësuar mesazhet.

Si te lidhesh Messenger me Instagram: kompjuter

Nëse dëshironi ta kryeni procedurën direkt nga kompjuteri juaj, mund të ndiqni udhëzimet që ju kam dhënë më parë pasi operacioni është praktikisht i njëjtë, megjithatë në vend që të hapni aplikacionin Messenger do të duhet të lidheni me faqen zyrtare të Facebook duke hyre në llogarinë tuaj.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Pasi të jeni identifikuar, nga faqja kryesore e Facebook, klikoni në shigjetën që tregon poshtë lart djathtas dhe klikoni në artikujt Cilësimet dhe Privatësia/Impostazioni e Privacy > Cilësimet/Impostazioni.

Lëvizni poshtë faqen që sapo është hapur, derisa të gjeni formulimin Centro gestione account/Account Management Center (kjo e fundit është lehtësisht e identifikueshme pasi është theksuar me blu). Pastaj klikoni mbi të për t’u çuar në menunë e rrjeteve sociale.

Zgjidhni Llogaritë dhe Profilet/Account e profili dhe më pas Shto llogarinë/Aggiungi account për t’u ridrejtuar në faqen e hyrjes në Instagram. Futni të dhënat e kërkuara (përgjithësisht emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin) dhe më pas klikoni Hyr/Accedi dhe dy herë, zgjidhni Vazhdo/Continua. Në lajmerimin e Qendrës së Menaxhimit të Llogarisë/Centro gestione account, klikoni Po, përfundoni konfigurimin/Sì, completa la configurazione dhe llogaritë tuaja do të lidhen.

Për të vazhduar nga faqja e Instagramit, lidhuni me këtë seksion, hyni ne llogarine tuaj (nëse është e nevojshme) dhe klikoni në artikullin e Qendrës së Menaxhimit të Llogarisë/Centro gestione account, në fund të shiritit anësor të majtë.

Si të shkëputesh lidhjen me Instagramin nga Facebook

Nese i keni lidhur të gjitha llogaritë tuaja, por si perfundim keni zgjedhur një menaxhim të ndarë të rrjeteve tuaja sociale, atehere mund ta shkëputni Instagramin nga Facebook kur te dëshironi.

E tëra çfarë ju duhet të bëni është të hapni aplikacionin Facebook në telefonin inteligjent ose tabletin tuaj dhe të zgjidhni tre vizat horizontale lart djathtas, më pas trokitni lehtë mbi ikonën e ingranazhit për të hyrë në Cilësimet/Impostazioni. Lëvizni poshtë listës për të gjetur opsionin e Qendrës së Menaxhimit të Llogarisë/Centro gestione account dhe zgjidheni atë, për të hyrë në të.

Tani duhet të futni ne Llogaritë dhe profilet/Account e profili. Do të gjeni një listë me të gjitha llogaritë tuaja të lidhura. Më pas zgjidhni atë që ju intereson (në këtë rast Instagram) dhe më pas, në faqen tjetër, trokitni lehtë mbi Hiq nga Qendra e Menaxhimit të Llogarisë/Rimuovi dal Centro gestione account.

Përpara se të vazhdoni, do të shihni një njoftim që ju informon se keni humbur aksesin në veçoritë përkatëse (kështu që nuk do të jeni në gjendje të ndani informacionin e hyrjes midis kësaj llogarie dhe atyre në Qendrën e Menaxhimit të Llogarisë, nuk do të jeni në gjendje të ndani histori dhe postime midis llogarive, as nuk do të mund të gjeni miq dhe t’u dërgoni atyre mesazhe). Nëse dëshironi të vazhdoni, gjithçka që duhet të bëni është të prekni butonin Vazhdo/Continua dhe më pas, në faqen tjetër, trokitni lehtë mbi Hiq/Rimuovi.

Për të vazhduar nga një kompjuter, kthehuni te menuja Llogaritë dhe profilet te cilësimet/impostazioni, zgjidhni llogarinë tuaj në Instagram dhe klikoni në artikullin Hiq nga Qendra e Menaxhimit të Llogarisë/Rimuovi dal Centro gestione account.

Kështu do ta keni hequr me sukses llogarinë tuaj, nëse dëshironi ta shtoni përsëri, gjithçka që duhet të bëni është të ndiqni udhëzimet që ju dhashë në kapitujt e mëparshëm.