Si te caktivizosh nje app ne android

Nese sistemi operativ i celularit është plot me aplikacione që ju i konsideroni jo shumë të dobishme dhe që nuk mund t’i çinstaloni dhe dëshironi që të paktën të përpiqeni t’i çaktivizoni, por thjesht nuk mund të gjeni opsionin e duhur për ta bërë atë. Atehere nëse gjërat janë saktësisht siç i kam përshkruar, ju me siguri do të gjeni të dobishme informacionin me poshte ku unë do të gjeni te shpjeguar se si të caktivizosh një app në Android ashtu edhe në iOS / iPadOS në mënyren më te thjeshtë te mundshme.

Së pari, do të flasim per mënyrën e çaktivizimit të aplikacioneve që mund të instalohen paraprakisht në pajisjet Android nga prodhues të ndryshëm (një problem që nuk prek iPhone dhe iPad); më vonë do të shpjegoj se si të çaktivizoni ekzekutimin, azhurnimin e të dhënave dhe njoftimet e aplikacioneve në sfond; së fundmi, për plotësinë e informacionit, unë do lexoni se si të çaktivizoni abonimin me pagesë për aplikacionet që nuk përdorni më.

Permbajtja

Si të caktivizosh një app në Android

Në disa produkte të Android, veçanërisht ato të personalizuara nga prodhuesit, ka aplikacione të paracaktuara që nuk mund të çinstalohen në asnjë mënyrë (përveç pasi të keni marrë lejet e rrënjës/root ); megjithatë, ekziston një mënyrë për t’i çaktivizuar ato dhe për t’i zhdukur ato nga lista e aplikacioneve të instaluara në sistemin operativ.

Së pari, hapni Impostazioni/Settings Android, duke trokitur mbi simbolin e ingranazhit të vendosur në Ekranin kryesor ose në sirtarin e pajisjes, trokitni lehtë mbi artikujt App e notifiche/Apps and notifications> Mostra tutte le app/Show all apps dhe më pas në nome/name e aplikacionit që do të çaktivizohet. Në fund, prekni butonin Disattiva/Deactivate dhe më pas artikullin e Disattiva app/Deactivate app për të konfirmuar zgjedhjen tënde.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Nëse keni mendime të dyta, mund t’i aktivizoni përsëri aplikacionet e çaktivizuara duke u kthyer te Impostazioni/Settings> Applicazioni e notifiche/Apps and notifications> Mostra tutte le app/Show all apps> [emri i aplikacionit] dhe trokitni lehtë mbi butonin Aktivizo/Attiva/Activate.

Në të gjitha rastet e tjera, qe te caktivizosh nje app në Android dhe për ta parandaluar atë të ekzekutohet edhe kur ekrani është i fikur ose kur një aplikacion tjetër është aktiv, duhet të veproni nga developement options Android dhe ta bllokoni nga atje. Sidoqoftë duhet thënë se në shumicën e rasteve ky është një operacion i tepërt, pasi bateria Android dhe sistemi i menaxhimit të burimeve është në gjendje të menaxhojë ekzekutimin e aplikacioneve në një mënyrë optimale.

Ju kujtoj se, pas këtij operacioni, informacioni në aplikacion nuk do të azhurnohet nëse nuk fillohet manualisht; prandaj, shmangni aplikimin e këtyre cilësimeve në aplikacione për të cilat duhet të merrni azhurnime në kohë reale (email, aplikacion për mesazhe etj). Së fundmi, unë ju këshilloj fuqimisht që të mos e çaktivizoni ekzekutimin e shërbimeve të Google ose shërbimet e sistemit të pajisjes, përndryshe mund të pësoni ndërprerje të papritura dhe të vazhdueshme.

Për të aktivizuar opsionet e zhvillimit në Android, shkoni te menuja Impostazioni/Settings> Info sul telefono/About phone dhe kolikoni shtate here fjalën Build number, derisa të merrni një njoftim që tregon se cilësimet e zhvillimit janë aktivizuar.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Tani, kthehuni te menyja kryesore e cilësimeve, shkoni te seksionet Sistema/System>Avanzate/Advanced> Opzioni sviluppatore/Developer options dhe prekni artikullin Servizi in esecuzione/Running Services. Sapo të bëhet kjo, shtypni emrin e aplikacionit për të cilin jeni të interesuar dhe prekni butonat Interrompi/Stop dhe OK, për ta detyruar atë të ndalet dhe të ekzekutohet në sfond deri në rindezjen tjetër të pajisjes, ose për të hapur manualisht aplikacionin. Nëse është e nevojshme, përsëritni operacionin për të gjitha proceset që i përkasin të njëjtit aplikacion.

Mund të ndiqni një zgjidhje më pak drastike dhe në vend që ta çaktivizoni atë plotësisht, të bllokoni vetëm njoftimet e tij: për ta bërë këtë, shkoni te menuja Impostazioni/settings> Applicazioni e nottifiche/ Apps and notifications> Informazioni app/App information, prekni emrin e aplikacionit që ju intereson, pastaj njoftimet/notifiche/notifications me zë dhe lëvizni shenjen te OFF në krye të ekranit tjetër, për t’i çaktivizuar ato plotësisht.

Për disa aplikacione, është gjithashtu e mundur të çaktivizoni vetëm një lloj specifik njoftimesh, duke vepruar në levat speciale të dukshme në ekran.

Si të çaktivizoni një aplikacion në iPhone

Siç është përmendur më lart, iOS, sistemi operativ i iPhone, nuk vuan nga problemi që lidhet me aplikacionet e para-instaluara nga prodhuesit, pasi përdoret vetëm nga Apple dhe nuk përfshin aplikacione promovuese të çdo lloji, edhe kur blerja e iPhone përmes operatorëve. numrat e telefonit (e njëjta gjë vlen edhe për iPad dhe sistemin e tij operativ, iPadOS).

Sa i përket çaktivizimit të aplikacioneve që ekzekutohen, kjo është përgjithësisht e tepërt, pasi iOS dhe iPadOS kanë një sistem multitasking që i mban aplikacionet të ekzekutuara në sfond për një kohë të shkurtër dhe gjithmonë mban përdorimin optimal të RAM dhe baterisë. Sidoqoftë, në disa raste të veçanta – për shembull kur ndodhin përplasje ose të meta që rritin në mënyrë të panevojshme konsumin e baterisë ose RAM të një aplikacioni – është e mundur të çaktivizoni me forcë aplikacionet.

Përveç mbylljes së aplikacioneve nga menyja multitasking (duke rrëshqitur lart miniaturat e tyre), mund të çaktivizoni aplikacionet në sfond, duke parandaluar që përmbajtja e tyre të azhurnohet kur aplikacioni nuk është i hapur në plan të parë. Gjithashtu në këtë rast, unë ju këshilloj të shmangni çaktivizimin e aplikacioneve për të cilat keni nevojë të merrni lajme në kohë reale (mesazhe, email dhe kështu me radhë).

Për të vazhduar, hapni Impostazioni/Settings iOS, duke trokitur mbi simbolin e ingranazhit të vendosur në Ekranin Kryesor ose në Bibliotekën e Aplikacioneve, trokitni lehtë mbi artikujt e Përgjithshëm/Generali/General dhe Aggiorna app in background/update upp in background. Në fund, lëvizni levat që korrespondojnë me emrat e aplikacioneve për të cilat dëshironi të çaktivizoni azhurnimin automatik të përmbajtjes nga ONOFF.

Nëse, nga ana tjetër, dëshironi që një aplikacion specifik të mos ju shqetësojë (por përsëri vazhdoni të ekzekutoheni në sfond), mund të zgjidhni të çaktivizoni njoftimet e tij. Së pari, hapni menunë Impostazioni/Settings> Notifiche/Notifications e iOS, lokalizoni emrin e aplikacionit që ju intereson nga lista e stileve të njoftimit/Stile notifiche/Notification style, trokitni mbi të dhe për të çaktivizuar plotësisht njoftimet që vijnë nga aplikacioni, zhvendoseni nga ONOFF, kaloni që korrespondon me formulimin Lejo njoftimet/Consenti notifiche/Allow notifications. Përndryshe, në qoftë se ju doni te caktivizoni vetem njoftimet me ze, lere ON Consenti notifiche/Allow notifications.

Si të caktivizosh një app android të paguar

A keni aktivizuar një aplikacion me pagesë dhe tani që nuk po e përdorni më, a dëshironi të çaktivizoni abonimin e tij, nuk ka problem: mund të merrni shpejt rezultatin e dëshiruar, duke vepruar nga dyqani/store i pajisjes tuaj.

Android

Për të çaktivizuar një aplikacion të paguar në Android, hapni Dyqanin Google Play, duke trokitur në ikonën e trekëndëshit me ngjyrë të vendosur në Ekranin Kryesor ose në sirtarin Android, trokitni lehtë mbi foton e profilit tuaj (ose në inicialet e emrit tuaj ), në krye djathtas dhe prekni Pagesat dhe abonimet/ Pagamenti e abbonamenti/ Payments and subscriptions bashkangjitur menusë që shfaqet.

Tani, trokitni lehtë mbi artikullin Abonimet/Abonamenti/ Subscriptions, lokalizoni emrin e aplikacionit/abonimit që ju intereson të çaktivizoni, prekni atë, shtypni butonin Anulo pajtimin/ Annulla abbonamento/Cancel subscriptions dhe konfirmoni, duke iu përgjigjur pozitivisht paralajmërimit tjetër, për ta anuluar atë plotësisht.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Ka disa aplikacione që ju lejojnë gjithashtu të pezulloni abomìnimin tuaj, pa e anuluar atë plotësisht: në këtë rast, pezullimi do të fillojë menjëherë pas skadimit natyror të periudhës aktuale të faturimit.

Për ta bërë këtë, pasi të shkoni në faqen Play store kushtuar abonimeve, trokitni lehtë mbi emrin e aplikacionit që ju intereson, pastaj në butonin Gestisci/Manage dhe më pas në artikullin Pezullo pagesat/Sospendi i pagamenti/ Suspend payments; tani, caktoni periudhën kohore gjatë së cilës dëshironi të pezulloni pagesat dhe prekni artikullin Konfirmo. Nëse ndryshoni mendje, mund ta ktheni abonimin tuaj duke shkuar te seksioni Gestisci/Manage dhe duke shtypur butonin Riprendi/Resume.

iPhone

Mënyra më e lehtë për të çaktivizuar abonim në një aplikacion nga iPhone (dhe iPad ) është të veprosh nga cilësimet e sistemit: prandaj, për të filluar, hapi ato duke trokitur në simbolin e ingranazhit të vendosur në ekranin kryesor ose në aplikacionin e telefonit të Bibliotekës, trokitni lehtë mbi emrin tuaj dhe pastaj në artikullin Abonimet/Abonamenti/Subscriptions.

Tani, lokalizoni emrin e aplikacionit nga i cili synoni të çabonoheni. trokitni lehtë mbi të dhe shtypni butonin Anulo abonimin/Annulla abonamento/ Cancel subscription, i vendosur në pjesën e poshtme. Në fund, prekni butonin Konfirmo dhe kaq.

Përndryshe, ju mund të merrni të njëjtin rezultat duke vepruar nga App Store: pasi të keni hapur këtë të fundit, prekni foton e profilit tuaj të vendosur në pjesën e sipërme djathtas, prekni artikullin Abonimet/Abonamenti/Subscriptions dhe prekni emrin e aplikacionit që ju intereson. Më pas, zgjidhni artikullin Anulo abonimin/Annulla abonamento/ Cancel subscription dhe shtypni butonin Konfirmo për të përfunduar operacionin. Ju lutemi vini re se nëse nuk jeni pajtuar në përmbajtjen e aplikacionit që ju intereson përmes Dyqanit Google Play ose Dyqanit të Aplikacioneve iOS / iPadOS, mund të mos jeni në gjendje ta çaktivizoni atë në mënyrën që ju kam përshkruar më parë.

Në këtë rast, unë ju rekomandoj që të vazhdoni direkt nga faqja e internetit e aplikacionit për të cilin jeni të interesuar: në këtë rast, duhet të përdorni profilin tuaj, pastaj seksionin kushtuar llogarisë/Account dhe më pas, të zgjidhni opsionin për të anuluar abonimin nga faqja e menaxhimit të së njëjtës.

Për shembull, në rastin e Netflix, duhet të shkoni në këtë faqe në internet dhe pasi të keni hyrë në profilin tuaj, të prekni butonin ☰ dhe pastaj artikullin Llogaria/Account, e vendosur në menunë që shfaqet. Më në fund, shtyp butonat Çregjistrohu/ Unsubscribe/ Disdici abbonamento dhe Konfirmo për të anuluar pajtimin në shërbim.