Si te arkivosh fshehesh bisedat ne WhatsApp

Ne kete udhezues do te shpjegojme se si te arkivosh fshehesh bisedat ne WhatsApp. Ne fakt, duke arkivuar bisedat/chat në WhatsApp, ju do të mund t’i fshihni mesazhet nga ekrani kryesor i aplikacionit, por pa i fshirë ato (duke ruajtur kështu mundësinë për t’i rikthyer nese nderroni mendje). Për më tepër, ju mund të beni kopje rezervë/backup të të gjitha bisedave tuaja, t’i ruani ato në cloud dhe t’i riktheni në rast nevoje, për shembull kur formatoni telefonin. Per te gjitha keto veprime mjafton të përdorni funksionet e përfshira si standard ne WhatsApp.

Shenim: bisedat e arkivuara jane te “fshehura” por ato mund te rikthehen edhe shikohen serish sepse shkrimi arkivuar shfaqet ne fillim ose ne fund te skedes chat te WhatsApp. Dmth kjo menyre nuk vlen kur e dashura apo i dashuri ju kontrollon bisedat dhe kupton pak nga teknologjia. Menyra me e mire eshte te perdorni aplikacionin Viber (android/iPhone), i cili fsheh bisedat dhe i ben me kod (plus ka mesazhet veteshkaterruese pas leximit).

Permbajtja

Si te arkivosh fshehesh bisedat ne WhatsApp: ne telefon Android

Si te arkivosh fshehesh bisedat ne WhatsApp

Së pari, le të shikojme se si te arkivosh fshehesh bisedat ne WhatsApp, nga telefonat Android. Prandaj, nisni aplikacionin WhatsApp duke zgjedhur ikonën përkatëse që gjeni në ekranin bazë te telefonit.

Tani që po shikoni ekranin kryesor të aplikacionit, hapni skedën Chat që ndodhet në krye (per te pare listen me biseda), mbani gishin shtypur per nje kohe të gjatë mbi bisedën që dëshironi të arkivoni/fshihni dhe pastaj shtypni ikonën e shigjetës drejtuar poshtë që ndodhet në menunë qe shfaqet në krye. Kjo ishte e gjitha.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Nëse dëshironi të arkivoni bisedat WhatsApp duke vepruar në disa biseda në të njëjtën kohë, pasi të zgjidhni bisedën e parë, vendosni një shenjë pranë të gjitha bisedave të tjera me interes dhe trokitni lehtë mbi ikonën e shigjetës drejtuar poshtë. Më pas, do të shihni mesazhin [numri] bisedat e arkivuara/chat archiviate të shfaqen në ekran.

Për të arkivuar/fshehur të gjitha bisedat, shtypni ikonën me tre pika lart djathtas (gjithmon nuk ndodheni te skeda chat) dhe zgjidhni opsionin Cilësimet/Impostazioni nga menuja e shfaqur. Më pas trokitni lehtë mbi artikujt Chat dhe Kronologjia chat/Cronologia chat, zgjidhni opsionin Arkivo të gjitha bisedat/Archivia tutte le chat dhe prekni butonin OK.

Për të parë bisedat që keni arkivuar, kthehuni në seksionin Chat të aplikacionit (aty ku ndodhen te gjitha bisedat) dhe trokitni lehtë mbi shkrimin Arkivuar/Archiviate (ai shfaqet pasi të keni arkivuar të paktën një bisedë), qe shfaqet ne krye te bisedave ose ne fund. 

Pasi te keni shtypur fjalen Arkivuar/Archiviate, do te hapet lista me bisedat e arkivuara. Tani ju mund t’i riktheni bisedat e arkivuara (dmth ti beni qe te duken serish ne skeden chat) duke mbajtur gishtin shtypur mbi to dhe ne menune qe shfaqet ne krye, duke shtypur ikonën e shigjetës drejtuar lart

Kini parasysh se si parazgjedhje bisedat e arkivuara mbeten të arkivuara për një kohë të pacaktuar, përveç nëse ato rikthehen manualisht siç jua kam shpjeguar me siper. Megjithatë, nëse doni të ndryshoni këtë sjellje dhe të beni qe bisedat te rikthehen automatikisht për çdo mesazh të ri të marrë, duhet të ndërhyni në opsionin e duhur në cilësimet e aplikacionit.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Për ta bërë këtë, hyni në seksionin Chat të WhatsApp, shtypni ikonën me tre pika lart djathtas, zgjidhni opsionin Cilësimet/Impostazioni nga menuja që është hapur dhe në seksionin Bisedat e Arkivuara/Chat archiviate, zhvendosni çelësin pranë artikullit Mbani mesazhet te arkivuara/Mantieni le chat archiviate ne OFF/Fikur (spostoje manjtaz).

Përndryshe, nëse keni arkivuar tashmë të paktën një bisedë, shtypni artikullin Arkivuar/Archiviate, prekni ikonën me tre pika lart djathtas, zgjidhni opsionin e cilësimeve të arkivit/Impostazioni archivio dhe kthejeni çelësin e duhur në OFF/Fikur (spostojeni manjtaz).

Si te arkivosh fshehesh bisedat ne WhatsApp: ne iPhone

Si te arkivosh fshehesh bisedat ne WhatsApp

Per te mesuar se si te arkivosh fshehesh bisedat ne WhatsApp nga iPhone, fillimisht filloni aplikacionin WhatsApp duke zgjedhur ikonën përkatëse që gjeni në ekranin bazë ose në bibliotekën e aplikacioneve.

Tani që jeni duke parë ekranin kryesor të aplikacionit, zgjidhni skedën Chat në fund (ate ku ndodhen te gjitha bisedat) dhe rrëshqitni gishtin nga e djathta në të majtë në bisedën që dëshironi të arkivoni, më pas shtypni butonin Arkivo/Archivia që shfaqet në anë dhe kaq. Përndryshe, mbani gishtin shtypur mbi bisedën e interesit tuaj dhe shtypni artikullin Arkivo/Archivia nga menuja që është hapur.

Nëse është e nevojshme, mund të arkivoni gjithashtu disa biseda njëkohësisht duke trokitur në opsionin Mofifiko/Modifica/Edit lart majtas, duke vendosur një shenjë kontrolli pranë të gjitha bisedave që do të arkivohen dhe duke shtypur artikullin Arkivi/Archivia që shfaqet poshte.

Ju informoj gjithashtu se duke hyrë në cilësimet e WhatsApp mund të arkivoni të gjitha bisedat. Për ta bërë këtë, zgjidhni artikullin Cilësimet/Impostazioni që ndodhet në menynë poshte, pastaj atë Chat që ndodhet në ekranin tjetër dhe trokitni lehtë mbi opsionin Arkivo te gjitha chat/Archivia tutte le chat/Archive all chats dhe pastaj në Arkivo të gjitha/Archivia tutte për të konfirmuar synimet tuaja.

Për të parë bisedat që keni arkivuar, hyni përsëri në seksionin Chat dhe shtypni artikullin Arkivuar/Archiviate (nëse nuk e shihni atë ne krye te bisedave, shkoni poshtë/ne fund te bisedave dhe duhet të shfaqet).

Nëse ndryshoni mendje, në ekranin Arkivuar/Archiviate, mund të riktheni një bisedë specifike dhe ta ktheni atë në seksionin Chat te WhatsApp duke e rrëshqitur gishtin nga e djathta në të majtë dhe duke zgjedhur butonin Nxir/Estrai/Ekstrakt ose duke mbajtur gishtin shtypur në bisedën e interesit dhe duke shtypur artikulli Nxir/Estrai/Ekstrakt nga menuja e hapur.

Si një alternativë ndaj mënyrës sesi sapo ju shpjegova, mund të shtypni opsionin Modifiko/Modifica/Edit lart djathtas, zgjidhni artikullin Zgjidh bisedën/Seleziona chat nga menuja e shfaqur, vendosni shenjën e kontrollit pranë të gjitha bisedave që do të rikthehen dhe prekni shkrimin Nxir nga arkivi/Estrai dall’archivio.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Edhe në iPhone, si parazgjedhje, bisedat e arkivuara mbeten të arkivuara për një kohë të pacaktuar nëse nuk kryeni një rikthim manual. Megjithatë, nëse e shihni të nevojshme, mund t’i bëni bisedat të rikthehen automatikisht kur merret një mesazh i ri, duke vepruar në opsionin e duhur në cilësimet e aplikacionit.

Për ta bërë këtë, prekni artikullin Cilësimet/Impostazioni që ndodhet në fund të ekranit të WhatsApp, zgjidhni opsionin Chat dhe lëvizni çelësin pranë artikullit Mbani bisedat e arkivuara/Mantieni le chat archiviate  OFF/Fikur (spostojeni manjtaz).

Përveç asaj që sapo ju kam shpjeguar, mund ta bëni edhe në këtë mënyrë: hyni në seksionin Chat të WhatsApp, trokitni lehtë mbi artikullin Arkivuar/Archiviate, më pas në atë Modifiko/Modifica/Edit që ndodhet lart djathtas, më pas zgjidhni artikullin Ndrysho cilësimet e arkivit/Modifica impostazioni archivio nga menuja që hapet dhe në ekranin Chat, zhvendosni çelësin për opsionin Mbaj bisedat të arkivuara/Mantieni le chat archiviate  OFF/Fikur (spostojeni manjtaz).

Si te arkivosh fshehësh bisedat ne WhatsApp: ne Kompjuter

Tani le te shikojme se si te arkivosh fshehesh bisedat ne WhatsApp nga një kompjuter. Para së gjithash, dijeni që procedura që do të zbatohet është e njëjtë si duke përdorur aplikacionin e shërbimit për Windows dhe macOS ashtu edhe duke vepruar nga WhatsApp Web, dmth nga versioni per shfletues (prsh Google Chrome) i shërbimit. Thënë këte, nisni WhatsApp-in në kompjuterin tuaj dhe nëse është e nevojshme, lidhuni me shërbimin duke skanuar kodin QR.

Tani që shihni ekranin kryesor të WhatsApp në ekranin e kompjuterit tuaj, në listën e bisedave të disponueshme në të majtë, lëvizni treguesin e miut në bisedën që ju intereson, shtypni ikonën përkatëse të shigjetës drejtuar poshtë dhe klikoni në opsionin e Arkivo bisedat/Archivia chat nga menuja e hapur.

Megjithatë, më vjen keq t’ju informoj se, ndryshe nga ajo që mund të bëhet duke përdorur një telefon, nuk mund të arkivoni as biseda të shumta në të njëjtën kohë dhe as të arkivoni të gjitha bisedat njeheresh nga kompjutri.

Nëse nderroni mendje për një bisedë të arkivuar, mund ta riktheni atë duke klikuar në artikullin arkivuar/Archiviate në pjesën e sipërme të majtë të ekranit kryesor të WhatsApp, duke shtypur ikonën e shigjetës drejtuar poshtë në lidhje me bisedën e interesit tuaj dhe duke zgjedhur Nxir bisedat nga arkivi/Estrai chat dall’archivio nga menuja e shfaqur.

Gjithashtu për sa i përket kompjuterit, dijeni se si parazgjedhje të gjitha bisedat e arkivuara vazhdojnë të mbeten të tilla edhe nëse merren mesazhe të reja. Për të ndryshuar këtë sjellje, duhet të shkoni dhe të veproni nga një telefon, siç ju shpjegova në lidhje me WhatsApp për Android dhe iPhone, sepse nuk mund te veproni nga kompjutri ne kete rast.