Si funksionon karikuesi baterise Power Bank

Ne kete udhezues do ju tregojme se si funksionon karikuesi baterise Power Bank. Falë përdorimit të një Power Bank, domethen te një karikuesi baterie te levizshem/portativ, është e mundur të karikosh paisjet e tua elektronike, si telefonin, tabletin etj edhe nuk nuk ndodhesh ne shtepi dhe nuk ke akses nje nje prize korenti. Ne kete menyre ju nuk do rrezikoni qe telefoni juaj te fiket sepse i mbaroi bateria.

Permbajtja

Si funksionon karikuesi baterise Power Bank

Si funksionon karikuesi baterise Power Bank

Për të filluar, le të përpiqemi të kuptojmë se çfarë është saktësisht një Power Bank. Këto janë ato pajisje që ju lejojnë të rikarikoni pajisje të ndryshme, si telefonat inteligjentë, tabletët, orët inteligjente, laptopët e kështu me radhë, në çdo vend dhe në çdo rrethanë. Prandaj, ato janë bateri të jashtme portative të pajisura me një ose më shumë porta USB për të lidhur pajisjet që do të karikohen.

Ato mund të kenë forma të ndryshme (në përgjithësi janë forme sapuni) dhe kapacitete të ndryshme dhe zakonisht janë mjaft të vogla në përmasa që të jenë lehtësisht të transportueshme, për shembull në xhep ose çantë shpine.

Sado i gjerë dhe i larmishëm të jetë tregu i Power Bank, megjithatë vlen të theksohet se jo të gjithë janë krijuar me të njëjtat standarde të cilësisë dhe sigurisë, prandaj është gjithmonë e nevojshme t’i kushtoni vëmendje të veçantë asaj që blini dhe mbi të gjitha pranise se nje çipi në të, i cili të kontrollojë karikuesin dhe të parandalojë mbingarkimin dhe dëmtimin e pajisjeve të lidhura me të. Prandaj nuk është aq e vështirë të konkludohet se për të shmangur probleme të ndryshme është praktikë e mirë të qëndroni larg paisjeve te lira kineze.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Persa i përket blerjes, ajo mund të bëhet në dyqane të artikujve elektronikë dhe kompjuterikë në përgjithësi, si dhe në internet, në faqet e internetit. Kostoja e tyre, e cila varion në varësi të kapacitetit, formës si dhe të gjitha karakteristikave të tjera teknike, fillon nga 10 euro por mund të kalojë edhe 100 euro. 

Përdorimi i pajisjeve në fjalë është shumë i thjeshtë, mjafton të lidhni me kabllon e zakonshme pajisjen që duhet të karikohet në prizën USB të baterisë portative dhe kaq. Kur karikimi të përfundojë, atëherë është e mundur të shkëputni pajisjen nga priza e Power Bank ashtu siç bëhet zakonisht me prizën e zakonshme elektrike. 

Si funksionon karikuesi baterise Power Bank: Karakteristikat teknike

Si funksionon karikuesi baterise Power Bank

Pasi pame se si funksionon karikuesi baterise Power Bank, tani le të kalojmë në karakteristikat kryesore teknike të pajisjeve që i përkasin kategorisë në fjalë. Do të gjeni gjithçka të shpjeguar më poshtë.

Si funksionon karikuesi baterise Power Bank: Kapaciteti

Kapaciteti është një nga karakteristikat kryesore teknike të Power Bank dhe llogaritet në miliamper orë (mAh), si ai i baterive të smartfonëve dhe tabletëve, që korrespondon saktësisht me të mijtën e një amperi/orë, njësia matëse e përdorur për të treguar numrin e amperëve (që është njësia matëse e intensitetit të rrymës elektrike) që kalon nëpër një pajisje çdo orë. Vetëm në disa raste kapaciteti i Power Banks shprehet në vat-orë (Wh).

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Zgjedhja e kapacitetit të Power Bank (që e gjeni të treguar qartë në vetë pajisjen ose në paketën e saj të shitjes) varion sipas llojit të pajisjes që do të karikohet si dhe sasisë së rimbushjeve që do të kryhen. Prandaj, së pari duhet të identifikoni kapacitetin e baterisë që dëshironi të rikarikoni, gjë që mund ta zbuloni lehtësisht duke bërë disa kërkime në Google, si dhe duke i hedhur një sy paketës së shitjes së pajisjes perkatese.

Megjithatë, mbani mend se numri i mAh i treguar për Power Bankat e ndryshme nuk mund të lidhet drejtpërdrejt me atë të baterive që do të rimbushen, pasi pothuajse gjithmonë shprehet në bazë të një tensioni prej 3.7 V, që është tensioni i baterise, dhe jo në tensionin 5V, që është tensioni i përdorur për karikimin e telefonave inteligjentë, tabletëve dhe pajisjeve të tjera. Për të marrë vlerën Wh të përputhshme me atë të pajisjeve që do të karikohen, është e nevojshme të pjesëtohet vlera me 5 (dmth 5V), pra [numri Wh]/5.

Si funksionon karikuesi baterise Power Bank: Portat

Siç u parashikua disa rreshta më lart, në varësi të modelit të zgjedhur, Power Bank mund të pajisen me një ose më shumë porte dalëse/output dhe për këtë arsye mund t’ju lejojnë të karikoni disa paisje njëkohësisht. Shumica e këtyre porteve janë të tipit USB A (portet shumë të zakonshme USB) dhe ju lejojnë të karikoni shumicën dërrmuese të telefonave inteligjentë, tabletëve dhe pajisjeve të tjera, por ka edhe porta USB Type-C që përdoren për të karikuar telefonat inteligjentë të prodhimit më të fundit, disa laptopë dhe disa konzola lojërash.

Në Power Bank ka gjithashtu të paktën një portë hyrëse/input, e cila ju lejon të karikoni vetë power bank. Portat në fjalë janë përgjithësisht të llojit microUSB ose, vetëm në disa raste, të tipit Lightning (nga Apple) që ju lejojnë të karikoni Power Bank duke përdorur të njëjtin kabllo të përdorur për iPhone dhe iPad.

Si funksionon karikuesi baterise Power Bank: Fuqia

Çdo portë në një karikues te levizshem/portativ mund të japë një sasi të ndryshme energjie, e cila matet në Amper (A) dhe ndikon në kohën e karikimit të pajisjeve. Në mënyrë që karikimi të kryhet sa më shpejt që të jetë e mundur, është thelbësore që pajisja e synuar të jetë gjithashtu në përputhje me nivelin e fuqisë së karikuesit portativ. Në çdo rast, Power Bank-ët janë në gjendje të identifikojnë automatikisht pajisjet e lidhura me portat e tyre dhe më pas të japin një sasi të mjaftueshme energjie, pa e tejkaluar kufirin.

Një tjetër gjë që duhet mbajtur parasysh është fakti se kur dy ose më shumë porta përdoren njëkohësisht në të njëjtin Power Bank, fuqia e përgjithshme e daljes ndahet midis tyre.

Në të gjitha rastet, nuk ekziston rreziku i mbingarkesave apo lidhjeve të shkurtra, të paktën duke mos blerë produkte cilësore ose në çdo rast duke shmangur artikujt me origjinë të dyshimtë. Kjo pasi sot pothuajse të gjitha Power Bank-et kanë një sistem sigurie që ndërpret furnizimin me energji në rast problemesh.

Si funksionon karikuesi baterise Power Bank: Karikimi i shpejte

Shumë nga Power Bank-at aktualisht në treg janë gjithashtu të pajtueshme me teknologjinë QuickChargee cila ju lejon të karikoni pajisjet Android të cilat e mbështesin atë, me shpejtësinë maksimale të mundshme.

Persa i përket pajisjeve jo-Android, si iPhone-të e gjeneratës së fundit, sistemi QuickCharge nuk mbështetet, por mundësia e karikimit të shpejte ofrohet ende pasi fuqia dalëse/output e Power Bank të përdorur ndryshon. Në çdo rast, edhe nëse lidhni një pajisje që nuk mbështet QuickCharge me një karikues portativ që e mbështet atë, nuk ka asnjë rrezik pasi, në këtë rast, karikimi do të kryhet në mënyrë normale.

Si ta perdoresh per te karikuar pajisje te tjera

Si funksionon karikuesi baterise Power Bank

Tani le te shikojme se si funksionon karikuesi baterise Power Bank për të rimbushur pajisjet e tjera. Në fakt, mjafton të ndizni karikuesin duke shtypur butonin e duhur të ndezjes/fikjes dhe të lidhni pajisjen që do të karikohet (p.sh. smartphone) në një nga prizat USB të Power Bank duke përdorur kabllon origjinale të së njëjtës (ose ne cdo rast kabllo te certifikuar dhe ne gjendje te mire) dhe kaq.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Nëse karikuesi portativ që po përdorni nuk ka buton ndezje/fikje, atëherë nuk ka nevojë të shtypni asgjë. Pajisja do të funksionojë automatikisht pasi të lidhet me telefonin inteligjent, tabletin ose çdo gjë tjetër që dëshironi të karikoni.

Nëse Power Bank i përdorur ofron porta të shumta USB dhe për këtë arsye ju lejon të karikoni disa pajisje në të njëjtën kohë, është gjithashtu e mundur të lidhni pajisje të tjera me të njëjtën. Është e qartë se duke vepruar kështu, ngarkesa e Power Bank do të mbaroje para kohe dhe në varësi të kapacitetit të saj mund të mos jetë në gjendje as të karikojë plotësisht një ose më shumë nga pajisjet e lidhura.

Prandaj, Power Bank do të fillojë të karikojë baterinë e pajisjes së lidhur (në rastin e karikuesve portativë të pajisur me drita treguese, kjo sinjalizohet edhe nga ndezja e tyre) dhe treguesi i statusit të karikimit do të shfaqet në pajisje, nëse është një pajisje që jep këtë informacion, kuptohet.

Koha për të përfunduar ciklin e karikimit të pajisjeve të lidhura me Power Bank ndryshon sipas pajisjes në përdorim, si dhe sipas llojit të teknologjisë që mbështetet si nga karikuesi portativ ashtu edhe nga pajisja që karikohet. Në çdo rast, pasi të përfundojë karikimi, çdo tregues në pajisjen që do të karikohet do ta sinjalizojë këtë, çdo dritë në Power Bank do të fiket ose në çdo rast do të tregojë që procedura ka përfunduar dhe transmetimi i energjisë nga një pajisje ne tjetren do të ndërpritet.

Në atë moment, mund t’i shkëputni pajisjet tuaja nga Power Bank duke hequr skajet e kabllit lidhës nga prizat USB të karikuesit portativ, si dhe nga pajisjet e lidhura. Nëse Power Bank integron gjithashtu një buton ndezës/fikje, shtypni këtë të fundit për të fikur pajisjen.

Si te rikarikosh Power Bank

Në një artikull se si funksionon karikuesi i baterise Power Bank, është praktikisht thelbësore të flasim edhe për karikimin e vetë pajisjes. 

Për ta bërë këtë, gjithçka që duhet të bëni është të lidhni karikuesin portativ në prizën e korentit duke përdorur kabllon e duhur të karikimit USB të bashkangjitur në paketën e shitjes së pajisjes dhe përshtatësin (zakonisht ky i fundit jepet gjithashtu i lidhur me Power Bank, por në të kundërtën mund ta blini veçmas). Ju duhet të futni skajin më të madh të kabllit në përshtatës dhe më pas duhet ta futni këtë të fundit në prizën e murit, ndërsa skaji më i vogël lidhet me Power Bank, në portën përkatëse.

Më pas lëreni Power Bank të karikohet për aq kohë sa është e nevojshme, kjo ju sinjalizohet nga LED ndriçues në të ose, nëse nuk disponohet, mund të kontrolloni kohën e nevojshme për të përfunduar funksionimin duke shikuar manualin përkatës te përdoruesit. Sidoqoftë, në parim duhen rreth disa orë.

Si një alternativë ndaj procedurës së sapo shkruar, mund ta karikoni Power Bank tuaj duke e lidhur atë me një nga prizat USB të kompjuterit tuaj, gjithmonë duke përdorur kabllon e duhur.

Kur karikimi të përfundojë, pavarësisht nëse keni përdorur prizën në mur ose kompjuterin, shkëputni Power Bank nga burimi i energjisë duke hequr kabllon përkatës nga ky i fundit dhe nga pajisja.

Për t’u siguruar që ngarkimi është kryer në mënyrë korrekte, mund të lidhni gjithashtu telefonin inteligjent ose tabletin tuaj ose çdo pajisje tjetër që keni ndërmend të karikoni me Power Bank, në mënyrë që të verifikoni nëse ky i fundit është në funksionim.