Si te ndezesh nje telefon qe nuk ndizet

Ne kete udhezues do ju tregojme se si te ndezesh nje telefon qe nuk ndizet duke ju dhene nje disa zgjidhje praktike dhe te thjeshta. Kuptohet se per te zbatuar keto keshilla nuk keni nevoje per ndonje dituri te madhe teknike, por mjafton qe te lexoni me kujdes paragrafet e meposhtem.

Permbajtja

Si te ndezesh nje telefon qe nuk ndizet: sepse bllokuar gjatë ndezjes (boot loop)

Si te ndezesh nje telefon qe nuk ndizet

Nese telefoni juaj eshte bllokuar dhe kur përpiqeni ta ndizni, ngec në logon e prodhuesit ose në ekranin e nisjes së Android, apo riniset dhe shfaq logon e prodhuesit gjatë gjithë kohës, atehere dijeni se shkaku i mosfunksionimit të telefonit tuaj quhet boot loopKjo është një gjendje funksionimi e telefonit celular, gjatë së cilës ekrani bazë mbetet i bllokuar ose përsëritet pafundësisht, duke penguar hyrjen në sistemin operativ.

Shkaqet e bllokimit të nisjes mund të jenë të ndryshme dhe në shumicën e rasteve, janë të një natyre softuerike, dmth një përditësim i ndërprerë aksidentalisht para përfundimit, një sjellje e papritur nga një aplikacion i caktuar, një virusinstalimi i një firmueri të papërshtatshëm ose një procedure shkyçje e pasuksesshme (prsh root).

Siç mund ta imagjinoni lehtësisht, veprimi qe duhet kryer për të dalë nga gjendja e boot loop varet nga ngjarja që e ka shkaktuar. Nëse është një aplikacion ose malware, thjesht nisni telefonin në modalitetin e sigurt/modalità provvisoria/safe mode dhe çinstaloni aplikacionin problematik, ndoshta me përdorimin e një antivirusi (ku është e mundur). Nëse nisja e pafund është shkaktuar nga një përditësim i dështuar ose nga instalimi i një firmueri të pasaktë, zgjidhja e vetme është rivendosja e pajisjes në gjendjen e saj fillestare dhe rikonfigurimi i saj nga e para (dmth formatimi).

Si te ndezesh nje telefon qe nuk ndizet: sepse ka ekran të thyer

Si te ndezesh nje telefon qe nuk ndizet

Një problem tjetër i zakonshëm që mund të parandalojë ndezjen e saktë të një telefoni është ai i një ekrani të thyer, veçanërisht nëse ka dëmtime të dukshme në këtë të fundit (p.sh. çarje, gërvishtje, vrima të vogla etj). Pastaj ka raste në të cilat ekrani mund të ndalojë së punuari edhe pa ndonjë shenjë të dukshme, për shkak të një lidhësi që nuk është më i kyçur siç duhet ose, përsëri, për dëmtimin e brendshëm të harduerit të shkaktuar nga një goditje aksidentale ose ekspozimi ndaj temperaturave veçanërisht të larta ose te uleta.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Në çdo rast, mund ta kuptoni lehtësisht nëse dështimi për t’u ndezur i smartfonit tuaj është shkaktuar nga një mosfunksionim i ekranit. Thjesht zbatoni hapat e mëposhtëm, sipas radhes në të cilin jane te renditura, duke shmangur ndjekjen e hapit tjetër nëse ai i mëparshmi ka pasur sukses.

  • Provoni të telefononi numrin e kartës SIM të futur në telefon dhe shikoni nëse telefoni bie, dridhet ose lëshon ndonjë shenjë tjetër jete.
  • Hidhini një sy LED-ve të statusit të telefonit, nëse ka, dhe shikoni nëse ato janë ndezur ose pulsojnë.
  • Lidheni telefonin me kompjuterin nëpërmjet kabllit USB dhe kushtojini vëmendje emetimit të tingujve/dridhjeve nga telefoni, ose çdo njoftimi të kompjuterit që tregon praninë e një pajisjeje të re të lidhur.
  • Fikni plotësisht telefonin tuaj duke shtypur dhe mbajtur shtypur butonin e Ndezjes/Shkyçjes për të paktën 15 sekonda, më pas lëshojeni dhe ndizni përsëri pajisjen si zakonisht. Më në fund, kontrolloni nëse telefoni inteligjent lëshon reagime zanore ose dridhje kur është i ndezur.

Nëse ndodh një nga rastet e sipërpërmendura, ka shumë të ngjarë që telefoni juaj me sa duket ka pushuar së punuari, sepse problemi qëndron pikërisht tek ekrani. Në këtë rast, nuk ka shumë mundësi që të mund ta ndizni pajisjen, përveç nëse mund ta zëvendësoni vetë ekranin e telefonit tuaj Android ose atë të iPhone.

Megjithatë, nëse nuk dini si te rregulloni telefona, ju këshilloj të mos futni duart, për tre arsye kryesore: së pari, zëvendësimi i ekranit pothuajse gjithmonë përfshin formatimin e plotë të pajisjes, duke rezultuar në humbje të të dhënave; Për më tepër, përdorimi i një xhami me cilësi të keqe dhe/ose një qelqi që nuk vjen nga prodhuesi i smartfonëve mund ta bëjë pajisjen gjithashtu të papërdorshme, për arsye sigurie. Së fundi, mbani mend se çdo ndërhyrje e paautorizuar në çdo telefon anulon garancinë.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Prandaj, këshilla jone është të rikuperoni të dhënat brenda telefonit dhe më pas ta çoni pajisjen në një qendër shërbimi, duke kërkuar zëvendësimin e xhamit të dëmtuar. Ju paralajmërojme se, nëse nuk ka mbulim të veçantë sigurimi nga prodhuesit (p.sh. AppleCare), do t’ju duhet të përballoni kostot e plota të ndërhyrjes, pasi rimbursimi për dëmet aksidentale pothuajse gjithmonë përjashtohet nga garancia.

Si te ndezesh nje telefon qe nuk ndizet më: shkaqet dhe zgjidhjet e zakonshme

Nëse telefoni juaj nuk ndizet më ose nuk jep asnjë shenjë jete, edhe nëse përpiqeni ta lidhni me karikuesin, ka të ngjarë që ndonjë komponent brenda tij të ketë pësuar dëmtime të pariparueshme. Megjithatë, përpara se të arrini në këtë përfundim, përpiquni të kontrolloni nëse problemi ka të bëjë me baterinë ose në përgjithësi, me furnizimin me korent.

Porta e karikimit e ndotur/dëmtuar

Si te ndezesh nje telefon qe nuk ndizet

Për të filluar, kontrolloni që vendi i karikimit në pajisjen tuaj të jetë i pastër dhe pa bllokime të çdo lloji. Përndryshe, bateria mund të mos jetë në gjendje të marrë energji elektrike dhe rrjedhimisht te karikohet. Nëse vëreni praninë e mbetjeve të ngurta ose pluhurit, fikeni telefonin dhe me një leckë të pastër e të thatë, një furçë me qime të buta ose një ventilator të vogël ajri, pastroni vendin e karikimit nga papastërtitë e pranishme. 

Nëse porta e karikimit, për ndonjë arsye, është dëmtuar plotësisht, ka shumë pak gjasa që të mund ta ndizni përsëri pajisjen, pasi nuk do të jetë në gjendje të karikohet. Në këtë drejtim, bëni kopje rezervë të të dhënave që janë të rëndësishme për ju dhe kërkoni ndihmë nga një qendër e autorizuar. Ju them menjëherë se mund t’ju duhet të përballoni koston e plotë të riparimit, pasi ndërhyrjet zëvendësuese për dëmtime aksidentale janë pothuajse gjithmonë të përjashtuara nga garancia.

Tension i ulet

Praktika e nëntensionit (tension i ulet), e quajtur gjithashtu undervolt, përdoret shpesh për të kursyer energji gjatë aktivitetit të pajisjeve me bateri. Megjithatë, nëse një nivel nëntensioni i tepërt dhe i zgjatur aplikohet në një bateri jonlitium (e pranishme praktikisht në 99% të telefonave inteligjentë në treg), mund të ndodhë një bllokim i përkohshëm sigurie që pengon baterinë të karikohet.

Në një skenar real, kjo mund të ndodhë kur niveli i karikimit të baterisë së smartfonit bie nën pragun e sigurisë, deri në ndërprerjen e papritur të furnizimit me energji elektrike. Me fjalë të tjera, bateria e telefonit mund të hyjë në një gjendje nën tensioni të dëmshme, kur autonomia e pajisjes arrin 0% dhe për këtë arsye, ndodh fikja e detyruar. Për shkak të sistemit të integruar të mbrojtjes, bateria nuk do të karikohet edhe nëse lidhet me karikuesin e saj, të paktën jo në një kohë të shkurtër.

Pra, nëse telefoni juaj nuk ndizet më dhe jeni të vetëdijshëm për mundësinë e nëntensionit (dmth nëse telefoni, herën e fundit, ka qenë aq i shkarkuar sa është fikur vetë), thjesht duhet ta lini atë lidhur me karikuesin për disa orë, nëse jo edhe për disa ditë. Me pak fat, bateria do te karikohet serish, duke lejuar që pajisja të ndizet përsëri.

Megjithatë, kini kujdes: sjellja e vazhdueshme e nivelit të ngarkimit të baterisë nën pragun kritik mund ta dëmtojë atë në mënyrë të pariparueshme, duke ndikuar negativisht në autonominë e telefonit (e cila mund të shkoje edhe ne pak minuta, në rastet më serioze). 

Karikues i keq ose pajisje e dëmtuar

Nëse porta e karikimit është në rregull dhe e keni karikuar telefonin aq gjatë sa të përjashtoni nëntensionin, atëherë mund të kontrolloni nëse karikuesi po funksionon siç duhet. Prandaj, provoni ta përdorni këtë të fundit për një telefon të dytë ose provoni të karikoni telefonin që nuk funksionon duke përdorur një karikues tjetër. Nëse pajisja ndizet përsëri dhe fillon të funksionojë siç duhet, gjithçka që duhet të bëni është të blini një kabllo të re ose karikues.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Nëse telefoni ende nuk ndizet, si zgjidhja e fundit, përjashtoni problemin me karikuesin duke kryer operacionin e kundërt me atë që u pa më sipër, dmth duke përdorur karikuesin që keni për një pajisje tjetër : nëse ky i fundit do të karikohej, problemi është pothuajse me siguri me baterinë ose me një komponent tjetër harduerësh të telefonit që po përdorni.

Në këtë pikë, mund të ndodhin dy skenarë: nëse telefoni juaj është i pajisur me një bateri të lëvizshme, blini një bateri të re (gjithashtu të pajtueshme, nëse është me cilësi të mirë) dhe pas zëvendësimit, kontrolloni që telefoni të ndizet përsëri si zakonisht.

Nëse pajisja juaj është e pajisur me një bateri fikse, ose nëse zëvendësimi i baterisë nuk ka pasur efektin e dëshiruar, gjithçka që duhet të bëni është të kërkoni një riparim (dhe ndoshta zëvendësim) të komponentit me defekt, duke kontaktuar një qender asistence.