Si te kursesh baterine e iPhone

Ne kete udhezues do te shpjegojme se si te kursesh baterine e iPhone. Ne fakt, shumica e iPhone, nese i perdorni ne menyre jo intensive, arrijne qe t’ju cojne deri ne fund te dites. Megjithate kjo varet nga perdorimi dhe aplikacionet e hapura, prandaj edhe iPhone mund ti mbaroje bateria para kohe. Me poshte do ju japim disa këshilla të dobishme qe mund t’ju ndihmojne ne qellimin tuaj. 

Permbajtja

Si te kursesh baterine e iPhone

Siç mund te kuptohet, për të kursyer baterinë e iPhone, mund të provoni të vini në praktikë disa metoda, të cilat të mbledhura së bashku, mund t’ju lejojnë të rrisni autonominë e smartfonit tuaj. Për të mësuar më shumë, vazhdoni të lexoni me tej.

Përdor funksionin e kursimit të energjisë

Si te kursesh baterine e iPhone

Tani le te shikojme se si te kursesh baterine e iPhone duke perdorur një veçori të quajtur Kursimi i energjise/Risparmio energetico/Energy Saver. Siç mund të kuptohet, ky funksion ju lejon të ulni përkohësisht konsumin e baterisë, derisa përdoruesi të jetë në gjendje të rikarikojë telefonin.

Kur opsioni është aktiv, dërgimi dhe marrja automatike e emaileve, funksioni Hey Siri, perditesime i aplikacioneve në sfond dhe disa efekte dinamike çaktivizohen ose në çdo rast kufizohen.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Funksioni i kursimit të energjisë propozohet automatikisht nga iPhone kur niveli i baterisë arrin 20% dhe për ta aktivizuar atë, thjesht shtypni artikullin e duhur që shfaqet në ekran. Për të konfirmuar që funksioni është i aktivizuar, treguesi i karikimit të baterisë, në krye të ekranit, bëhet i verdhë.

Megjithate, është e mundur të aktivizoni funksionin e lartpërmendur edhe kur ngarkesa e baterisë është mbi 20%. Për ta bërë këtë, trokitni lehtë mbi ikonën e Cilësimeve/Impostazioni (ajo në formën e një rrote ingranazhi) që gjeni në ekranin bazë të iPhone, zgjidhni artikullin Bateria dhe aktivizoni çelësin që ndodhet pranë shkrimit kursimi i energjisë/Risparmio energetico.

Përndryshe, mund të aktivizoni funksionin e sipërpërmendur nga Qendra e Kontrollit, duke e thirrur këtë të fundit me një rrëshqitje te gishtit nga këndi i sipërm djathtas i ekranit, drejtuar poshtë (në iPhone me Face ID) ose nga skaji i poshtëm i ekranit, drejtuar lart (në iPhone me butonin fizik Home) dhe më pas shtypni butonin që përfaqëson një bateri, në mënyrë që nga gri të bëhet me ngjyrë.

Nëse nuk jeni në gjendje të shikoni funksionin për të aktivizuar kursimin e energjisë në Qendrën e Kontrollit të iPhone, mund ta rregulloni duke vepruar si më poshtë. Si fillim prekni ikonën e Cilësimeve/Impostazioni në ekranin bazë (rrota e ingranazhit), prekni formulimin Qendra e kontrollit/Centro di Controllo në ekranin që hapet, prekni artikullin Personalizo kontrollet/Personalizza controlli dhe shtypni butonin (+) pranë artikullit kursimi i energjisë/Risparmio energetico në listën kontrolle shtesë/Ulteriori controlli të faqes më poshtë.

Caktivizo vendndodhjen/GPS

Si te kursesh baterine e iPhone

Tani le te shikojme se si te kursesh baterine e iPhone duke caktivizuar GPS. Disa aplikacione, si Maps, e sforcojnë baterinë e iPhone për shkak të përdorimit masiv të vendndodhjes gjeografike.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Duke ditur kete, mund të konsideroni çaktivizimin e shërbimeve të vendndodhjes për aplikacionet në fjalë duke vepruar si më poshtë. Si fillim trokitni lehtë mbi ikonën Cilësimet/Impostazioni (ajo në formën e një rrote ingranazhi) që gjendet në ekranin bazë të iPhone dhe zgjidhni artikullin privatësia/Privacy, më pas prekni formulimin Shërbimet e lokalizimit/Servizi di localizzazione nga menuja që hapet dhe prekni ikonën e aplikacionit në lidhje me të cilin jeni të interesuar të veproni, në listën e mëposhtme.

Pastaj vendosni nëse do t’i çaktivizoni plotësisht shërbimet e vendndodhjes për aplikacionin e zgjedhur, duke zgjedhur opsionin Kurrë/Mai/Never ose nëse do ta lejoni aplikacionin të zbulojë pozicionin tuaj gjeografik vetëm kur është në plan të parë, duke vendosur shenjën pranë Gjatë përdorimit te aplikacionit/Mentre usi l’app.

Për më tepër, theksoj se duke zgjedhur formulimin Shërbimet e sistemit/Servizi di sistema, të cilin e gjeni në fund të ekranit të Shërbimeve të vendndodhjes/Servizi di localizzazione, mund të aktivizoni ose çaktivizoni gjithashtu shërbimet e vendndodhjes për disa veçori të sistemit. Këto përfshijnë kalibrimin e busullës, përcaktimin e zonës kohore dhe sugjerimet e Spotlight, prandaj i rregulloni ato sipas nevojave tuaja.

Nëse dëshironi, mund të vendosni gjithashtu të çaktivizoni plotësisht përdorimin e shërbimeve të vendndodhjes. Për ta bërë këtë, thjesht fikni çelësin/Off që gjeni pranë artikullit Shërbimet e vendndodhjes/Servizi di localizzazione, gjithmonë në krye të ekranit.

Caktivizo përditësimet ne sfond

Si te kursesh baterine e iPhone

Edhe përditësimi i aplikacioneve në sfond, kur ato nuk funksionojnë në plan të parë, por vazhdojnë të punojnë, mund të çojë në një ulje drastike të autonomisë se iPhone. Për t’u përpjekur të kurseni baterinë e iPhone, mund të mendoni për çaktivizimin e kësaj sjelljeje (dmth eshte ajo sjellje qe lejon te shikoni publikimet e fundit ne rrjete sociale, kur i hapni).

Për ta bërë këtë, trokitni lehtë mbi ikonën e Cilësimeve/Impostazioni (ajo në formën e një rrote ingranazhi) që gjeni në ekranin bazë të iPhone, zgjidhni artikullin Përgjithshme/Generali në ekranin e ri që shfaqet dhe më pas Perditeso app ne sfond/Aggiorna app in background, më pas lëvizni në Fikur/OFF celesin që e gjeni pranë emrit të çdo aplikacioni për të cilin dëshironi të çaktivizoni perditesimin ne sfond.

Nëse e shihni të përshtatshme, mund të konsideroni gjithashtu çaktivizimin e funksionit në fjalë plotësisht dhe njëkohësisht për të gjitha aplikacionet. Për ta bërë këtë, zgjidhni fjalën Perditeso aplikacionet në sfond/Aggiorna app in background dhe zgjidhni artikullin Jo/No. Përndryshe, mund të kufizoni përditësimet e aplikacioneve vetëm kur përdorni Wi-Fi duke zgjedhur opsionin Wi-Fi.

Aktivizo funksionin e përdorimit ne aeroplan kur nuk ka vale

Si te kursesh baterine e iPhone

Të mbash vazhdimisht të çaktivizuar Wi-Fi dhe lidhjen e internetit është absurde, megjithatë kur jeni në një zonë ku sinjali është i dobët, përfitoni nga përdorimi i funksionit ne aeroplan.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Kjo është një veçori që ju lejon të çaktivizoni njëkohësisht lidhjen Wi-Fi, lidhjen e internetit, telefonatat dhe Bluetooth. Eshtë një ide e mirë ta aktivizoni në zona ku nuk ka rrjet, pasi shmang që iPhone duke kapur një sinjal të dobët, rrit fuqinë e antenës duke konsumuar shumë bateri në mënyrë të panevojshme.

Siç mund të kuptohet, modaliteti i aeroplanit nuk lejon kryerjen ose marrjen e telefonatave, por nga ana tjetër, kur nuk ka vele, nuk është e mundur të krijohen komunikime të qëndrueshme.

Përveç një rrethane të tillë si ajo e përshkruar, aktivizimi i modalitetit të aeroplanit mund të jetë gjithashtu i dobishëm kur iPhone është plotësisht pa bateri, në mënyrë që të përpiqeni të ruani sa më shumë ngarkesën e mbetur.

Thënë kete, për të aktivizuar modalitetin e aeroplanit, veproni si më poshtë. Si fillim trokitni lehtë mbi ikonën e Cilësimeve/Impostazioni (ajo në formën e një rrote ingranazhi) që gjeni në ekranin bazë të iPhone dhe në ekranin tjetër ktheni çelësin pranë artikullit Përdor ne avion/Uso in aereo aktiv/ON.

Si një alternativë për mënyrën se si sapo tregova, mund të aktivizoni modalitetin Përdor në aeroplan nga Qendra e Kontrollit të iPhone, duke e hapur këtë të fundit duke rrëshqitur gishtin poshtë nga këndi i sipërm djathtas i ekranit (në iPhone me Face ID) ose nga pjesa e poshtme të ekranit drejtuar lart (në iPhone me butonin Home) dhe më pas prekni butonin që përshkruan një aeroplan, në mënyrë që ai të ndryshojë ngjyre, dmth nga gri te behet me ngjyre.

Ul ndriçimin e ekranit

Si te kursesh baterine e iPhone

Tani le te shikojme se si te kursesh baterine e iPhone duke ulur ndricimin e ekranit. Ne fakt iPhone përfshijnë një veçori të dobishme që rregullon automatikisht ndriçimin e ekranit bazuar në dritën e jashtme. Nëse për të kursyer baterinë në iPhone tuaj, jeni të gatshëm të hiqni dorë nga qartësia e imazheve në ekran, mund të çaktivizoni rregullimin automatik të ndriçimit (nëse është aktiv) dhe të vendosni një nivel ndriçimi mesatar-të ulët për t’u përdorur në të gjitha situatat, pavarësisht shkallës së ndriçimit të mjedisit rrethues.

Për ta bërë këtë, shtypni ikonën e Cilësimeve/Impostazioni (ajo në formën e një rrote ingranazhi) që gjendet në ekranin bazë të iPhone, zgjidhni artikujt aksesueshmëria/Accessibilità dhe ekrani dhe madhesia e tekstit/Schermo e dimensioni testo nga menuja që shfaqet dhe ktheni çelësin e Ndriçimit automatik/Luminosità automatica ne fikur/OFF.

Më pas, kthehuni te ekrani kryesor i cilësimeve/impostazioni, zgjidhni artikullin Ekrani dhe ndriçimi/Schermo e luminosità dhe lëvizni shiritin e rregullimit që gjeni nën titullin Ndriçimi/Luminosità, duke vendosur një shkallë ndriçimi të barabartë me 30-40%.

Mund të ndryshoni gjithashtu shkallën e ndriçimit të ekranit nga Qendra e Kontrollit iPhone, duke e hapur këtë të fundit me një rrëshqitje gishti nga këndi i sipërm i djathtë i ekranit, drejtuar poshtë (në iPhone me Face ID) ose nga skaji i poshtëm i ekranit drejtuar lart (në iPhone me një buton Home) dhe duke përdorur shiritin e rregullimit të shënuar me ikonën e diellit.

Zgjidhje të tjera si te kursesh baterine e iPhone

Keshillave që ju kam dhënë tashmë, mund t’i shtoni ato shtesë që gjeni më poshtë, gjithmonë të dobishme për të shmangur mbarimin e parakohshëm të baterisë në iPhone.

  • Çaktivizo Alza per attivare/Raise to Wake: iPhone ka një veçori të quajtur Ngri per te aktivizuar/Alza per attivare/Raise to Wake, e cila ju lejon të zgjoni ekranin e smartfonit tuaj thjesht duke ngritur pajisjen. Funksioni është sigurisht shumë i përshtatshëm, por ka tendencë të konsumojë bateri, duke pasur parasysh që sa herë që ngrihet iPhone, edhe kur nuk ka nevojë ta përdorni, ekrani aktivizohet. Ju mund të konsideroni çaktivizimin e këtij funksioni duke shkuar te seksioni Cilësimet/Impostazioni > Ekrani dhe ndriçimi/Schermo e luminosità dhe duke vendosur çelësin Ngri për të aktivizuar/Alza per attivare  Fikur/OFF.
  • Përdorni sfonde të zeza në iPhone me ekran OLED: nëse keni një iPhone me ekran OLED (prandaj iPhone i nivelit të lartë nga modeli X e tutje), mund të rrisni jetëgjatësinë e baterisë së pajisjes duke vendosur një sfond të zi. Ekranet OLED, kanë aftësinë për të fikur fizikisht pikselët që përbëjnë imazhet në ekran, por vetëm kur ato janë të zeza. Një sfond krejtësisht i zi është tashmë i disponueshëm si parazgjedhje. Për ta aplikuar atë, shkoni te Seksioni Cilësimet> Sfondi> Zgjidhni një sfond të ri> Static/Impostazioni > Sfondo > Scegli un nuovo sfondo > Statico dhe zgjidhni sfondin plotësisht të zi që gjeni duke lëvizur në ekran.
  • Çaktivizoni sistemin push për emailet: nëse keni vendosur shumë llogari të postës elektronike në smartfonin tuaj, është e mundur që disa prej tyre të konsumojnë shumë bateri për shkak të keqfunksionimeve në sistemin push, ai që rregullon shkarkimin e të dhënave në sfond dhe shfaqja e njoftimeve për mesazhet e reja të marra. Për të parandaluar që kjo të ndodhë, mund të vendosni që të dhënat të shkarkohen manualisht. Për ta bërë këtë, shkoni te seksioni Cilësimet/Impostazioni > Fjalëkalimi dhe llogaria/Password e account > Shkarkoni te reja/Scarica nuovi (në iOS 14 dhe më vonë duhet të shkoni te Settings/Impostazioni > Mail ose Settings/Impostazioni > Contacts) dhe ktheni çelësin Push  Fikur/OFF vendosur në krye. Ju gjithashtu mund të përcaktoni frekuencën e përditësimit të të dhënave duke zgjedhur opsionin e interesit tuaj nga seksioni Shkarko/Scarica në fund të ekranit (mos vendosni intervale kohore shumë të shkurtra ose, edhe në këtë rast, do të çoni në konsum të tepërt të baterisë). Megjithatë, për të rregulluar në mënyrë selektive përdorimin e sistemit push, lëreni funksionin në fjalë të aktivizuar, zgjidhni llogarinë e interesit tuaj nga ekrani Shkarko të dhëna të reja/Scarica nuovi dati dhe zgjidhni opsionin Shkarko/Scarica ose Manual nga ekrani tjeter.
  • Kariko iPhone në mënyrë optimale: domethënë, duke u përpjekur gjithmonë ta mbani baterine të ngarkuar midis 30% dhe 80%, duke përdorur kabllot dhe karikuesit zyrtarë dhe duke mos e ekspozuar në temperatura shumë të larta. 

Cfar mund te mos jete ashtu si duket

Ka shumë udhëzime se si të kurseni baterinë e iPhone në internet, por fatkeqësisht shumë prej tyre janë mashtruese. Ose më mirë, ato ofrojnë sugjerime që nuk funksionojnë ose madje çojnë në një përkeqësim të autonomisë së telefonit. Le të marrim disa shembuj praktikë.

  • Te mbyllesh aplikacionet me dorë: ky operacion, duhet të shmanget absolutisht. Kur mbyllni me forcë një aplikacion, ai fshihet nga RAM-i i iPhone dhe e detyron telefonin ta rikarikojë plotësisht (dhe për rrjedhojë të konsumojë më shumë energji në mënyrë të panevojshme) herën tjetër që ta nisë.
  • Çaktivizimi i njoftimeve shtytëse/push për aplikacionet: ky është një operacion që nuk ka kundërindikacione për jetëgjatësinë e baterisë, por efektiviteti i tij është jashtëzakonisht i kufizuar. Njoftimet e aplikacioneve nuk konsumojnë shumë energji në vetvete, kështu që për të marrë rezultate përkatëse duhet të jeni në një situatë ku dhjetëra aplikacione dërgojnë njoftime të padobishme.

Në rast problemesh

Nëse, pavarësisht nga masat paraprake të përmendura më sipër, nuk jeni në gjendje të merrni një nivel të pranueshëm të autonomisë për baterinë e iPhone-it tuaj, merrni parasysh seriozisht hipotezën se ajo është duke u prishur, prandaj ju sugjeroj të kontrolloni menjëherë statusin e saj, duke përdorur funksionin e dedikuar të përfshirë në iOS 11.3 ose më pas.

Për ta përdorur atë, trokitni lehtë mbi ikonën Cilësimet/Impostazioni (ajo në formën e një rrote ingranazhi) që gjeni në ekranin bazë, zgjidhni artikullin Bateria në ekranin që shfaqet dhe më pas statusin e baterisë/Stato batteria. Pasi të bëhet kjo, do të hapet një ekran që tregon përqindjen e kapacitetit maksimal të baterisë dhe nëse është ende në gjendje të ofrojë performancë optimale apo jo. Sipas standardeve të Apple, një bateri konsiderohet e mirë kur ruan të paktën 80% të kapacitetit të saj origjinal brenda 1000 cikleve të karikimit.

Kur bateria është etiketuar nga iPhone si e paaftë për të garantuar performancën maksimale, pas mbylljes së parë të papritur për shkak të mungesës së energjisë, siç thuhet nga e njëjta kompani në këtë faqe interneti, zbaton një politikë e cila siguron vënien në praktikë e masave specifike për të ulur disa performanca të sistemit operativ në mënyrë që të ofrohet një shkallë më e madhe autonomie dhe stabiliteti. 

Nëse kapaciteti maksimal i baterisë rezulton të jetë më pak se 80% ose, edhe më keq, nëse dyshoni se mund të jetë dëmtuar, sugjerimi më i mirë që mund t’ju ofroj është të kontaktoni asistencen ne dyqan, në mënyrë që të merrni mbështetje. 

Mbani në mend se nëse është e nevojshme, mund t’ju ofrohet një zëvendësim i baterisë, i cili është falas në çdo qendër të Apple nëse iPhone është ende nën garanci ose nëse kapaciteti i baterisë ka rënë nën kufi përpara se të përfundojnë 1000 ciklet e para të karikimit. Nëse nuk kualifikoheni për zëvendësimin e baterisë falas, mund të merrni përsëri mbështetje, por me një tarifë.