word

Si te numerosh fjalet shkronjat

Si te numerosh fjalet shkronjat

Ne kete udhezues do te shpjegojme se si te numerosh fjalet/shkronjat e nje artikulli. Kjo eshte nje procedure e nevojshme nese duhet te plotesoni nje numer te caktuar fjalesh apo karakteresh gjate shkrimit te nje teksti. Në fakt falë programeve të përpunimit të tekstit dhe shërbimeve online, numërimi i shkronjave/fjaleve të dokumenteve elektronike është një …

Si te numerosh fjalet shkronjat Read More »