Si te perditesosh update Safari

Ne kete udhezues do te shpjegojme se si te perditesosh update Safari. Ky i fundit eshte shfletuesi/browseri (prsh Google Chrome) i prodhuar nga Apple dhe i vene ne dispozicion per te gjitha paisjet e saj, si kompjutrat dhe iPhone.

Safari i nënshtrohet rregullisht përditësimeve që mund të modifikojnë funksionalitetin dhe ndërfaqen e tij dhe më e rëndësishmja, të zgjidhin çdo defekt sigurie që mund të shfrytëzohet nga njerëz keqdashës për të marre të dhënat e përdoruesit. Duke bere perditesimin, ju do keni ne dispozicion versionin me te fundit te ketij shfletuesi.

Permbajtja

Si te perditesosh update Safari: ne kompjuter Mac/Apple

Si te perditesosh update Safari

Si fillim ju informoj se versioni më i fundit i shfletuesit është i përfshirë në versionin më të fundit të kompjutrit mac/apple, kështu që për të gjetur dhe instaluar çdo përditësim të disponueshëm, thjesht duhet të mbani te perditesuar kompjutrin tuaj.

Prandaj për të përditësuar Safari-n dhe rrjedhimisht kompjutrin macOS, fillimisht klikoni në ikonën Impostazioni/Settings; Preferenze di Sistema/System Preferences (ajo në formën e një rrote ingranazhi) që ndodhet në shiritin Dock te Mac dhe në dritaren që shfaqet në desktop, zgjidhni artikullin e Përgjithshme/Generali në menunë në anën e majtë, pastaj klikoni mbi formulimin Përditësimi i softuerit/Aggiornamento Software.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Më pas prisni që të kontrollohet disponueshmëria e përditësimeve dhe nëse është e pranishme, klikoni në lidhjen Më shumë informacion/Ulteriori informazioni për të parë se çfarë përfshijnë ato dhe për rrjedhojë, për të kontrolluar nëse përditësimet janë planifikuar edhe për Safari.

Për të vazhduar me përditësimin, më pas shtypni butonin Përditëso tani/Aggiorna ora/Update now, futni fjalëkalimin e administrimit të kompjuterit (nëse kërkohet) dhe prisni që përditësimi të shkarkohet dhe më pas të instalohet. Ndërkohë, një shirit progresi ose një ekran bosh mund të shfaqen vazhdimisht. Vini re gjithashtu se që procedura e përditësimit të Safari të jetë e suksesshme, mund të jetë e nevojshme të rinisni Mac-un.

Nëse nuk disponohen përditësime, do të njoftoheni se versioni i sistemit operativ që po përdorni është më i fundit, me mesazhin Mac-u juaj është i përditësuar/Il Mac è aggiornato.

Nëse nuk dëshironi të përditësoni Safari (dhe macOS) manualisht, mund ta bëni gjithashtu qe operacioni të kryhet automatikisht nga kompjuteri sa herë që disponohet një përditësim i ri.

Për ta bërë këtë, shkoni te seksioni Cilësimet e sistemit/Impostazioni di Sistema > Të përgjithshme/Generali > Përditësimi i softuerit/Aggiornamento Software macOS, më pas klikoni në ikonën (i) pranë Përditësimeve automatike/Aggiornamenti automatici dhe aktivizoni/ON çelësin pranë Kërko për përditësime/Cerca aggiornamentiShkarko përditësime të reja kur të jenë të disponueshme/Scarica i nuovi aggiornamenti quando disponibili dhe instalo përditësimet macOS/Installa aggiornamenti macOS (nëse preferoni, mund të aktivizoni edhe opsionet e tjera të disponueshme, por ato nuk janë thelbësore për të mbajtur Safari të përditësuar), më pas shtypni butonin Fund/Fine/Finish për të ruajtur ndryshimet.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Më vonë, nëse merrni një njoftim se përditësimet e softuerit janë të disponueshme, mund të zgjidhni se kur ti instaloni ato ose mund të vendosni tju rikujtohet të nesërmen, duke pasur parasysh se në rastin e MacBooks lidhja me korentin duhet të mbetet e lidhur. 

Nëse jeni duke përdorur një Mac të vjetër që nuk përfshin opsionin e përditësimit të cilësimeve, mund të kontrolloni për përditësime në Safari duke hapur App Store që ndodhet në dosjen Aplikacionet dhe duke klikuar skedën Përditësimet në App Store/Aggiornamenti nell’App Store.

Gjithashtu, në rastin e versioneve më të vjetra të macOS, ju lutemi vini re se për të përditësuar Safari mund të vizitoni gjithashtu faqen e shkarkimit të Apple Support dhe të shkarkoni përditësime, të cilat mund të jenë të dobishme nëse dëshironi të instaloni të njëjtin përditësim më shumë se një herë ose në një kompjuter tjetër. Megjithatë, rekomandoj të lexoni përshkrimin e përditësimit në mënyrë që të kontrolloni nëse Mac-u juaj mund ta përdorë atë përditësim të veçantë ose nëse ju duhet të bëni përditësime të tjera fillimisht.

Si te perditesosh update Safari: ne kompjuter Windows

Si te perditesosh update Safari

Nese dëshironi të dini se si të përditësoni Safari në nje kompjuter Windows, më vjen keq, por versioni i Safari i destinuar për sistemet operative të Microsoft nuk përditësohet më.

Siç raportohet nga vetë Apple në faqen e mbështetjes, përditësimet nuk ofrohen më për Safari për Windows dhe Safari 5.1.7 ishte versioni i fundit i zhvilluar për këtë sistem operativ, i cili tani është i vjetëruar.

Si te perditësosh update Safari: ne iPhone dhe iPad

Nëse jeni të interesuar të përditësoni Safari në iPhone dhe iPad, dijeni se ky është një operacion që mund të kryhet vetëm kur ka perditesime të reja për komplet sistemin operativ te iPhone/iPadOS. Shpesh, me lëshimin e një versioni të ri të sistemit operativ celular të Apple, vihet në dispozicion edhe një përditësim i madh i aplikacionit Safari, i cili instalohet si standard.

Bazuar në sa më sipër, për të përditësuar Safari dhe për të kontrolluar për përditësime të reja iPhone/iPadOS për pajisjen tuaj, duhet të zgjidhni ikonën e Cilësimeve/Impostazioni (ajo në formën e një rrote ingranazhi) që gjeni në ekranin bazë ose në biblioteken e aplikacioneve iPhone dhe iPad, trokitni lehtë mbi artikullin e Përgjithshme/Generali të bashkangjitur në ekranin tjetër dhe më pas në formulimin Përditësimi i softuerit/Aggiornamento software.

Në rast se një përditësim është i disponueshëm, trokitni lehtë mbi lidhjen që i referohet faqes së mbështetjes së Apple për të parë se çfarë përfshin dhe rrjedhimisht, për të kontrolluar nëse përditësimet janë planifikuar gjithashtu për Safari apo jo.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Për të vazhduar me përditësimin, shtypni butonin Shkarko dhe instaloni/Instalo tani; Scarica e installa/Installa ora,, futni kodin e shkyçjes së pajisjes, prekni artikullin Instalo tani/Installa ora dhe prisni që përditësimi të shkarkohet ose të instalohet në pajisje.

Nëse nuk disponohen përditësime, do të njoftoheni se pajisja juaj tashmë ka të instaluar versionin më të fundit të iOS/iPadOS, duke deklaruar se iPhone/iPadOS është i përditësuar; iOS/iPadOS è aggiornato.

Nëse preferoni, mund të vendosni gjithashtu që përditësimet të ekzekutohen automatikisht sa herë që disponohet një version i ri i iOS/iPadOS.

Për ta bërë këtë, shkoni te seksioni Cilësimet/Impostazioni > Të përgjithshme/Generali > Përditësimi i softuerit/Aggiornamento software iOS/iPadOS, prekni formulimin Përditësimet automatike/Aggiornamenti automatici që gjeni në ekranin e shfaqur tani dhe AKTIvizoni/ON çelësin që gjeni pranë opsioneve Shkarkoni përditësimetiOS/iPadOS/Scarica aggiornamenti iOS/iPadOS dhe Instalo Përditësimet e iOS /iPadOS/Installa aggiornamenti iOS/iPadOS (nëse preferoni, mund të aktivizoni edhe opsionin në lidhje me ndërhyrjet e sigurisë dhe skedarët e sistemit, por nuk është thelbësor për të mbajtur Safari të përditësuar), pas së cilës ndryshimet do të zbatohen menjëherë.

Më pas, pas shfaqjes së një njoftimi specifik në ekran, pajisja do të përditësohet automatikisht gjatë natës kur po karikohet.