Si te fshish Cookie

Si te fshish Cookie

Ne kete udhezues do te shpjegojme se si te fshish Cookie nga shfletuesi juaj i internetit (prsh Chrome, Safari etj). Në fakt, cookies nuk janë gjë tjetër veçse informacion i ruajtur në kompjuterin tuaj në formën e databazave ose skedarëve të tekstit, që lejojnë faqet e internetit qe vizitoni, qe të ruajne identitetin dhe preferencat tuaja gjate lundrimit ne internet. 

Kini parasysh se duke fshirë cookie, kur të vizitoni përsëri faqet me të cilat ato ishin lidhur, do të pyeteni përsëri nëse dëshironi të pranoni ose refuzoni ruajtjen e tyre. Gjithashtu llogaritë tuaja mund të shkëputen nga të njëjtat faqe dhe më pas do t’ju duhet të identifikoheni përsëri. Me poshte do te mesoni se si te kryeni fshirjen e cookie, ne kompjuter dhe telefon.

Permbajtja

Si te fshish Cookie nga Kompjutri

Në kapitujt e ardhshëm do të shohim se si te fshish cookie-s në shfletuesit/browser më të njohur per kompjuterit. Gjithashtu do ju tregojme se si të fshini cookies nga një sajt i vetëm. Me poshte gjeni të gjitha detajet.

Chrome

Si te fshish Cookie

Fshirja e cookie dhe cache ne Google Chrome eshte e thjeshte. Fillimisht hapeni atë dhe klikoni në butonin që ndodhet lart djathtas. Më pas, shtypni artikullin Mjete të tjera/Altri strumenti në menunë e propozuar dhe nga këtu, klikoni mbi formulimin Fshi të dhënat e shfletimit/Cancella dati di navigazione.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Në këtë pikë, shtypni artikullin avancuar/Avanzate në krye dhe më pas klikoni në menunë rënëse që ndodhet në korrespondencë me artikullin Intervali kohor/Intervallo di tempo për të zgjedhur se nga cili moment dëshironi të fshihen cookie (prsh. Ditën e kaluar/Ultimo giornoJavën e kaluar/Ultima settimananga fillimi/Dall’inizio etj).

Në këtë pikë, nëse dëshironi të fshini të gjitha cookie e ruajtura të të gjitha sajteve që i kanë ruajtur, vendosni shenjen ne kutinë që lidhet me artikullin Cookies dhe të dhënat e tjera të sajteve/Cookie e altri dati dei siti duke klikuar mbi të. Pas kësaj, klikoni në kutitë që lidhen me elementët e tjerë që dëshironi të fshini (p.sh. imazhet dhe skedarët e ruajtur në cache/Immagini e file memorizzati nella cache)) dhe në fund shtypni butonin Fshi të dhënat/Cancella dati.

Përndryshe, nëse dëshironi të hiqni cookie që kanë të bëjnë vetëm me një uebsajt të caktuar, shtypni butonin lart djathtas dhe më pas klikoni në artikullin Cilësimet/Impostazioni. Tani zgjidhni artikullin Privatësia dhe siguria/Privacy e sicurezza nga menuja në të majtë dhe më pas shtypni formulimin Cookies dhe të dhëna të tjera të sajteve/Cookie e altri dati dei siti.

Pasi të jetë bërë kjo, klikoni në artikullin Shiko të gjitha autorizimet dhe të dhënat e faqeve/Visualizza tutte le autorizzazioni e i dati dei siti dhe shkruani emrin e sitit që ju intereson në fushën Kërko/Cerca lart djathtas. Tani shtypni butonin e koshit që ndodhet në të djathtë, që korrespondon me emrin e faqes së zgjedhur dhe konfirmoni duke shtypur butonin Fshi/Cancella

Edge

Si te fshish Cookie

Nese përdorni Edge, dmth shfletuesin e Microsoft të para-instaluar në Windows 11 dhe Windows 10, atehere për të hequr qafe cookie-t nga të gjitha sajtet, pasi të keni hapur programin e sipërpërmendur, shtypni butonin që shihni lart djathtas dhe nga këtu, zgjidhni artikullin Cilësimet/Impostazioni. Tani klikoni në artikullin Privatësia, kerkimi dhe shërbimet/Privacy, ricerca e servizi që është në pjesën e sipërme majtas dhe më pas shtypni butonin Zgjidhni çfarë të fshini/Scegli cosa cancellare që ndodhet pranë artikullit Fshi të dhënat e shfletimit tani/Cancella ora i dati di navigazione.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Më pas, shtypni menunë rënëse nën titullin Intervali kohor/Intervallo di tempo dhe zgjidhni opsionin që lidhet me momentin nga i cili dëshironi të fshihen cookies (prsh. Ora e fundit/Ultima ora7 ditët e fundit/Ultimi 7 giorniTë gjitha/Tutto, etj). Më pas, klikoni në kutinë që lidhet me artikullin Cookies dhe të dhëna të tjera të sajtit/Cookie e altri dati del sito dhe më pas klikoni në kutitë e elementëve të tjerë që dëshironi të hiqni (p.sh. historiku i shfletimit/Cronologia esplorazionihistoriku i shkarkimeve/Cronologia download etj).

Më në fund, klikoni në butonin Fshi tani/Cancella ora dhe keni mbaruar. Nëse dëshironi të fshini vetëm cookie-t që kanë të bëjnë me një uebsajt të caktuar, klikoni në artikullin Cookies dhe lejet e sitit/Cookie e autorizzazioni sito që ndodhen në menunë Cilësimet/Impostazioni e shfaqur në të majtë dhe më pas klikoni mbi formulimin Menaxho dhe fshi cookie dhe të dhënat e sajtit/Gestisci ed elimina cookie e dati del sito. Vazhdoni duke klikuar mbi artikullin Shikoni të gjitha cookie-t dhe të dhënat e faqes/Visualizza tutti i cookie e i dati del sito dhe më pas shkruani emrin e faqes së internetit që ju intereson në fushën Kërko për cookies/Cerca cookie në krye.

Pasi të keni identifikuar faqen që ju intereson, shtypni ikonën e shigjetës drejtuar poshtë në të djathtë (që korrespondon me emrin e faqes) dhe në fund shtypni ikonën e koshit të plehrave.

Firefox

Si te fshish Cookie

Tani le te shikojme se si te fshish Cookie ne Firefox. Ai ju lejon të fshini skedarët e cookie thjesht dhe menjëherë. Pasi të keni nisur softuerin në fjalë, për të hequr cookies nga të gjitha sajtet me një veprim të vetëm, shtypni butonin ≡ në pjesën e sipërme djathtas të dritares se tij dhe nga këtu, klikoni në artikullin Cilësimet/Impostazioni.

Tani zgjidhni artikullin Privatësia dhe siguria/Privacy e sicurezza në menunë që shihni në të majtë, më pas lëvizni poshtë faqes dhe më pas shtypni butonin Fshi të dhënat/Elimina dati që ndodhet në seksionin Cookies dhe të dhënat e faqeve web/Cookie e dati dei siti Web. Në këtë pikë, vendosni shenjen ne kutinë që lidhet me artikullin Cookies dhe të dhënat e faqeve web/Cookie e dati dei siti Web duke klikuar mbi të dhe nëse e gjykoni të përshtatshme, shtypni gjithashtu atë që lidhet me formulimin Përmbajtjet e uebit në cache/Contenuti Web in cache. Në fund, klikoni në butonin Fshi/Elimina.

Nëse dëshironi të fshini cookie të nje sajti specifik, kthehuni në ekranin e mëparshëm dhe në seksionin Cookies dhe të dhënat e faqeve web/Cookie e dati dei siti Web (i cili mund të hapet nga Cilësimet/Impostazioni e Firefox- it duke shtypur Privatësia dhe siguria/Privacy e sicurezza), shtypni butonin Menaxho të dhënat/Gestisci dati. Tani shkruani emrin e sitit që ju intereson në fushën Cerca sito Web/Search website dhe më pas klikoni mbi emrin e këtij të fundit. Së fundi, shtypni butonin Hiq të zgjedhurit/Rimuovi selezionati dhe nga këtu, klikoni butonin Ruaj ndryshimet/Salva modifiche.

Safari

Si te fshish Cookie

Nëse dëshironi të fshini cookies ne Safari, gjëja e parë që duhet të bëni është të hapni shfletuesin e Apple. Pasi të shfaqet dritarja e programit, klikoni në artikullin Preferenze/Impostazioni; Preferences/Settings në menunë Safari që ndodhet në shiritin e menusë macOS në krye dhe më pas zgjidhni skedën Privacy.

Krijo sitin tend te Internetit me Elfa Web

Në këtë pikë, nëse doni të fshini të gjitha cookies, thjesht klikoni në butonin Menaxho të dhënat e faqeve së internetit/Gestisci dati siti Web dhe nga këtu, klikoni në butonin Hiq të gjitha/Rimuovi tutto. Nëse, keni ndërmend të hiqni cookie-t për faqet individuale të internetit, shkruani emrin e faqes që ju intereson në fushën lart djathtas, pastaj klikoni mbi elementin që dëshironi të veproni dhe në fund klikoni në butoni hiq/rimuovi.

Dëshiroj gjithashtu të theksoj se për të pastruar kompjuterin tuaj nga cookies dhe të dhëna të tjera që ju i konsideroni të tepërta për të përmirësuar performancën e tij, mund të përdorni CleanMyMac X, një softuer që ju lejon gjithashtu të lironi RAM-in e kompjuterit tuaj, si si dhe hiqni malware, skedarë të rëndë etj. CleanMyMac X është i pajtueshëm me të gjitha versionet e macOS duke filluar nga Yosemite (10.10) dhe mund të provohet falas.

Si te fshish Cookie nga telefoni Android dhe iPhone

Në kapitujt e ardhshëm do të shohim se si të fshini cookies nga një telefon celular. Operacioni është padyshim shumë i thjeshtë, por në kundërshtim me atë që shihet në një kompjuter, në disa raste mund të fshihen vetëm cookie e të gjitha sajteve dhe jo vetëm ato të një faqeje të caktuar interneti. Gjeni gjithcka më poshtë.

Chrome

Si te fshish Cookie

Nese dëshiron të dish se si te fshish cookie nga telefoni dhe në këtë të fundit përdorni aplikacionin Chrome (i disponueshëm në Android dhe në iPhone dhe iPad), atehere për të fshirë cookie-t e të gjitha sajteve, hapni chrome dhe më pas shtypni butonin lart djathtas. Nga menuja e propozuar, zgjidhni artikullin Cilësimet/Impostazioni, më pas prekni formulimin Privatësia dhe siguria/Privacy e sicurezza dhe më pas shtypni artikullin Fshi të dhënat e shfletimit/Cancella dati di navigazione.

Tani shtypni artikullin që korrespondon me formulimin Intervali kohor/Intervallo di tempo për të zgjedhur momentin nga i cili dëshironi të fshini skedarët e skedarëve (p.sh. nga fillimi/dall’inizio), më pas prekni artikullin Cookies dhe të dhënat e faqeve/Cookie e dati dei siti për ta zgjedhur atë (nëse ka shenjen e kontrollit, mos shtypni mbi të) dhe më pas prekni çdo artikull tjetër që ju intereson (p.sh. Cilësimet e faqesHistoria e shfletimit etj). Së fundi, fillimisht shtypni butonin Fshi te dhenat/Cancella dati dhe më pas Fshi/Cancella atë.

Për të fshirë cookie-t e një uebsajti të vetëm (operacioni i mundshëm vetëm në versionin Android të aplikacionit Chrome), kthehuni në ekranin bazë të këtij të fundit dhe vizitoni faqen e internetit që ju intereson, më pas prekni butonin në krye djathtas.

Në këtë pikë, shtypni butonin (i) lart djathtas dhe nga këtu, zgjidhni artikullin Cookies dhe të dhënat e faqes/Cookie e dati dei siti. Tani ju vetëm duhet të shtypni butonin e koshit që ndodhet pranë numrit të cookie të ruajtur.

Edge

Si te fshish Cookie

Persa i përket Edge (i shkarkueshëm në Android dhe në iPhone/iPad), për të fshirë cookie nga të gjitha sajtet, pasi të keni nisur aplikacionin përkatës, shtypni butonin që ndodhet në qendër poshte dhe nga këtu, trokitni lehtë mbi në artikullin Cilësimet/Impostazioni. Tani, zgjidhni formulimin Privatësia dhe siguria/Privacy e sicurezza dhe më pas trokitni lehtë mbi artikullin Fshi të dhënat e shfletimit/Cancella i dati di navigazione.

Në këtë pikë, udhëzimet për të vazhduar janë të njëjta si për Chrome, kështu që unë ju referoj në kapitullin e mëparshëm. Megjithatë, në këtë rast, kini parasysh se nuk është e mundur të hiqni cooki vetem per nje sajt specifik.

Firefox

Për të vazhduar me fshirjen e të gjitha cookie të ruajtura në aplikacionin Firefox (i cili është i disponueshëm në Android dhe iPhone/iPad), hapni këtë të fundit dhe më pas shtypni butonin më poshtë në të djathtë. Më pas prekni artikullin Cilësimet/Impostazioni dhe lëvizni poshtë ne ekranin tjetër.

Në këtë pikë, shtypni në artikullin Fshi të dhënat e navigimit/Elimina i dati di navigazione, më pas, vendosni shenjen ne kutinë që lidhet me artikullin Cookies duke shtypur mbi të (natyrisht, nëse tashmë ka nje shenj, mos shtypni asgjë). Përfundimisht, më pas prekni kutitë e elementëve të tjerë që dëshironi të fshini (prsh. lejet e siteveShkarkimet dhe kështu me radhë). Së fundi, fillimisht shtypni butonin Fshi të dhënat e shfletimit/Elimina dati di dhe më pas artikullin Fshi/Elimina. Edhe ne kete rast nuk është e mundur të fshihen cookie-t e një uebsajti të vetëm.

Safari

Nese dëshiron të fshish cookie e iPhone (ose iPad) dhe po përdor Safari, atehere fillimisht, hapni Cilësimet/Impostazioni (ikona e rrotes se ingranazhit) dhe më pas shtypni fjalën Safari.

Tani trokitni lehtë mbi Pastro të dhënat dhe historikun e faqeve internet/Cancella dati siti Web e cronologia dy herë radhazi dhe kaq. Gjithashtu, mund të fshini gjithashtu cookie që lidhen vetëm me një uebsajt të caktuar, duke shtypur formulimin avancuar/Avanzate në menunë Cilësimet/Impostazioni > Safari. Më pas shtypni formulimin Të dhënat e faqeve web/Dati dei siti Web dhe nga këtu, trokitni lehtë mbi artikullin Ndrysho/Modifica lart djathtas. Së fundi, prekni butonin e kuq për portalin që ju intereson dhe nga këtu, shtypni butonin Fshi/Elimina. Nëse dëshironi, mund të kërkoni edhe për një faqe interneti specifike duke shkruar emrin e saj në fushën në krye.

Si te fshish Cookie e Instagram

Nese jeni të interesuar të fshini skedarët e gjurmimit vetëm nga Instagram, atehere në këtë rast, nga një kompjuter, mund t’i referoheni udhëzimeve që gjeni në gjysmën e dytë të çdo kapitulli per shfletuesit e kompjutrit (në varësi të shfletuesit që përdorni), në të cilin gjeni të shpjeguar se si të veproni per te fshire cookie per nje websajt specifik.

Për sa i përket telefonave, ju mund të menaxhoni cookie nga kjo faqe dhe privatësinë nga kjo faqe tjeter.